تاریخ ما

مرکز پزشکی فاماگوستا با 6 پزشک و 1 منشی در ساختمانی دو طبقه که در سال 1995 اجاره شده بود خدمات خود را آغاز کرد. این سازمان به سرعت رشد کرده در می 2003 به ساختمان فعلی خود به عنوان اولین بیمارستان خصوصی قبرس شمالی نقل مکان کرد. این سازمان به عنوان پیشگام در بخش سلامت در کشور و در حال توسعه مداوم، با افتتاح ساختمانی به مساحت 3000 متر مربع در اکتبر 2017 به افزایش خدمات خود ادامه داد.

این موسسه که تا سال 2017 با نام بیمارستان مرکز پزشکی فاماگوستا شناخته می شد، در سال 2017 به دلیل شبکه خدماتی رو به رشد و به ویژه تحولات گردشگری سلامت، نام تجاری خود را تغییر داد و نام خود را به بیمارستان سنترال قبرس / مرکز پزشکی فاماگوستا با مسئولیت محدود تغییر داد.

ماموریت ما:

به خدمت گرفتن کارکنان شایسته ، بدون به خطر انداختن اصول اخلاقی؛ دنبال کردن پیشرفت های فنی و علمی، قرار دادن رضایت بیماران و کارکنان در اولویت، ارائه خدمات در استانداردهای بین المللی و تحت شرایط اقتصادی مناسب جز مهم ترین اهداف بیمارستان ماست.

دیدگاه ما:

این است که با ارائه گسترده ترین خدمات به بالاترین تعداد بیماران ممکن در بین بیمارستان های خصوصی کشور، جایگاه فعلی خود را در بخش سلامت ارتقا دهد.

اصول شرکتی ما:

Durustluk

صداقت

Guvenilirlik

قابل اطمینان بودن

Katilimcilik

رویا پرداز بودن

HastaOdaklilik

مسئوليت پذیر بودن

Vizyonerlik

مشارکت

izlenebilirlik e1661975858471

قابلیت ردیابی

 

iso cert