Çağrı Hattı

Telefon: +90 (392) 366 50 85

Whatsapp: +90 (533) 874 55 62

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08:00 - 18:00

Cumartesi: 08:00 - 14:00

7 24
Acil Servis

Acil Servisimiz 7 gün 24 saat hizmetinizde!

Poliklinik

24

Teşhis Bölümü

23

Çalışan Sayısı

170 +

Mutlu Hasta

300000 +

Radyoloji

radyolojiSağlık sektörünün birçok sahasında öncü olma özelliğini sürekli koruyan Cyprus Central Hospital, teshis basamağının vazgeçilmez bir parçası olan görüntüleme konusunda da modern teknolojilerinin tüm olanaklarını sunmaya özen göstermektedir.

Hastanemizde yılın 365 günü, 24 saat kesintisiz hizmet veren radyoloji bölümleri radyolojinin birçok alt branşlarında faaliyet göstermektedir.

Radyoloji Bölümümüzde; radyoloji uzman doktorları, radyoloji teknikerleri ve tıbbi sekreterden oluşan bir “radyoloji ekibi” hizmet vermektedir.

Radyoloji Bölümümüzde teşhis amaçlı kullanılan cihazlar aşağıdaki gibidir:

 • Ultrasonografi (US)

 • Multislice Tomografi (Revolation CT)

 • Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

 • Konvansiyonel Röntgen

 • Standart Mamografi

 • Kemik Yoğunluk Ölçüm Cihazı

 • Panoramik Röntgen

 • Sefalometrik Röntgen

 • Dental Tomografi

Üroloji

urolojiÜroloji, erkek üreme organları ile kadın ve erkek idrar yollarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır.

Böbrekler, mesane, üretra, üreterler, penis, testisler, skrotum gibi organlara ait tüm hastalıkların tanı ve tedavileri Üroloji bölümüne aittir. Gerekli durumlarda üriner sisteme ait hastalıkların, tanı ve tedavisi amacı ile cerrahi müdahalede bulunurlar.

Hastanemizde Üroloji birimi, Kadın Doğum birimi ile birlikte de çalışmaktadır.

Hastanemizde uygulanan Cerrahi Operasyonlar:

 • Prostat Operasyonları ( Açık ve TUR)

 • Ürinen Sistem Taşları Operasyonları

 • Mesane Tümörü Operasyonları (TUR)

 • Sünnet

 • Varikosel Operasyonu

 • İnmemin Testis Operasyonu ( Açık ve Laparaskopik uygulama)

 • Üretenoneosistomi

 • Piyeloplasti

 •  İpospadias Operasyonu

 • Peril protes Uygulaması Operasyonu

 • Hidrosel Operasyonları

 • Böbrek Kisti Ultrasonografi Altında Apirasyonu Testis BiopsisiSisloskopi

 • Endoskopik Operasyonlar

 • Sistosel Operasyon (Endoskopik ve Açık Operasyonlar ) ve diğer ürolojik operasyonlar

 • Greenlight Lazer Prostatektomi

 

Tüp Bebek

04

Dünya Tüp Bebek Standartları ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ekibini ve ekipmanını daha nitelikli ve profesyonel hale getiren Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi, üreme tıbbı alanında büyük bir etkiye sahiptir.

Hastanemizde yüksek gebelik başarı oranları, en iyi tıbbi bakım, çeşitli donör ağı ve maliyetleri düşürmenize ve mükemmel bakım almanıza yardımcı olan çeşitli programlar sunuyoruz. Çiftler, bir aile kurmaya hazır olduklarında ve tam hizmet yumurta bağışı ve taşıyıcı annelik programının yardımına ihtiyaç duyduklarında CCH IVF’yi tercih ederler. Kıbrıs Tüp Bebek hastanesinin genel başarı oranı %70-80’dir. Gerçekten de, kliniklerimiz mevcut en gelişmiş üreme teknolojisini kullanır ve donörler (yumurta, sperm ve embriyo) kullanırız.

Merkezimiz, geleneksel kısırlık tedavisi arayan çiftlere tedavi sunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük özel hastanesinin bir parçasıyız. Ayrıca bağış programımız, Avrupa ve Orta Doğu, Afrika ve ABD dahil olmak üzere diğer ülkelere de hizmet verecek şekilde donatılmıştır. Donör programımızda amacımız, yardımcı üreme teknolojisi alanındaki en son gelişmelerle infertil çiftleri sağlıklı sperm ve yumurta (oosit) donörleriyle eşleştirmektir.

Psikolojik Danışmanlık

psikolojik danismanlikBireysel psikoterapi, aile terapisi, çift terapisi, çocuk ve ergen psikoterapisi hizmeti sunulmaktadır.

Danışanlarımıza doğru tanıyı koymak ve danışanlarımızın terapi süreçlerini daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla gerekli kişilik, zeka ve gelişim testleri yapılmaktadır.

Bütün psikoterapi programlarımızda gizlilik ve sınır prensipleri, danışan kişiye etraflıca açıklanır. Gerekli görüldüğü durumlarda vaka, psikiyatri departmanımız ile birlikte takip edilir.

Bireysel psikoterapi programımızda bireylerin kişilik yapısı, içinde bulundukları çevre ve dönemsel ya da sürekli olarak yaşadıkları problemlerin üzerindeki psikolojik etkiler ayrıntılı olarak değerlendirilir.

Tedavi ve Çalışma Alanları:

 • Depresif Bozukluklar

 • Kaygı Bozuklukları

 • Duygu Durum Bozuklukları

 • Cinsel İşlev Bozuklukları Terapisi

 • Kişilik Bozuklukları

 • Panik Bozukluk

 • Sosyal ve Özgül Fobiler

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar

 • Uyku Bozuklukları

 • Erişkin Dikkat Eksikliği

 • Öfke ve Dürtü Kontrol Bozukluğu

 • Alkol ve Madde Bağımlılığı

 • Doğum Sonrası Psikolojik Problemler

 • Kronik Hastalıklar

 • Çocuk Testleri

 

Psikiyatri

psikiyatriPsikiyatri Kliniğimize; danışma amaçlı olarak başvuran sağlıklı bireyler ve psikolojik sorunları nedeni ile yardım almak isteyen hastalarımız çağdaş psikiyatrinin, insanı biyo-psiko-sosyal bir bütün olarak gören yaklaşımı ile değerlendirilmektedir.

Kliniğimizde ayaktan başvuran hastalar randevulu olarak görülmektedir. Hastaların değerlendirilmesinde uluslararası tanı ve sınıflandırma yöntemlerine uyulmaktadır.

Hastanemizde mevcut geniş laboratuvar olanakları ve MR başta olmak üzere görüntüleme yöntemleri ve EEG çekimi Psikiyatri Kliniği’nde değerlendirilen hastalarımızın tanısını koymada, tedavilerini planlamada ve izlenmeleri sırasında usulüne uygun olarak kullanılmaktadır. Gerekli olduğunda doğru tanı konulmasını sağlamak üzere ve hastaların tedavilerinden gördükleri yararı arttırmak amacıyla özgün psikiyatrik ölçekler uygulanmaktadır.

Psikiyatri Alanına Giren Başlıca Hastalıklar:

 • Depresyon

 • Panik bozukluk

 • Kişilik bozuklukları

 • Cinsel işlev bozuklukları

 • Aile sorunları

 • Obsesif kompulsif bozukluk

 • Şizofreni

 • Bipolar bozukluklar

 • Alkolizm

 • Madde bağımlılığı

 • Yeme bozuklukları

  Somatoform bozukluklar

 • Anksiyete bozuklukları

 • Dürtü kontrol bozuklukları

 • Sınav stresi

 • Sosyal fobi

 • Uyum bozuklukları

 • Tik bozuklukları

 • Bireysel psikoterapi

 • Psikolojik değerlendirmeler

 • Çocuk ve aile danışmanlığı (Alt ıslatma, parmak emme, kardeş kıskançlığı…)

 • Kişilik testleri, çocuklar için zeka testleri ve gelişimsel testler (MMPI, TAT, WISC- R, AGTE,)

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

plastik cerrahiEstetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bilim dalı; Estetik ve Rekonstrüktif (onarıcı) cerrahi olmak üzere başlıca iki ana bölümü kapsar. Plastik cerrahi; estetik cerrahi operasyonları içerirken, Rekonstrüktif cerrahi; maksillofasiyal (çene ve yüz) cerrahisi, kraniyofasiyal (baş ve yüz) cerrahi, mikro cerrahi, el cerrahisi, kaza cerrahisi, doğumsal malformasyonların (kusurlar) cerrahisi, yanık tedavisi gibi konuları içermektedir.

Estetik cerrah ameliyat ve girişimlerinde; vücüdün aslen normal olan organ ve bölümlerinin teniden şekillendirilmesi gerçekleştirilir. Burada, genellikle kişilerin özgüvenlerini artırmak ve kendilerini ve çevresiyle daha iyi ilişkiler içinde bulunmalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

Rekonstrüktif cerrahi ameliyat ve girişimlerinde; travma, kanser, enfeksiyon ya da doğumsal yapı bozuklukları gibi nedenlerle normalliğini yitirmiş olan organ ve dokuların yeniden yapılanması ve işlevlerini kazanması hedeflenmektedir.

Bazı ameliyat ve girişimler ise hem rekonstrüktif yapılanma hem de estetik uyum amaçlarına hizmet edebilmektedir. Kanser nedeni ile alınan bir memenin yeniden yapılmasından sonra, diğer memenin uyum amacı ile yukarı kaldırılması yada küçültülmesi bu durumun en sık başvurulan örneklerindendir.

Plastik ve rekonstrüktif cerrahi de uygulanan yöntemler, kullanılan teknikler dünyada ve ülkemizde her geçen gün gelişmektedir. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ettiğimiz Cyprus Central Hospital Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümümüzde, ameliyat ve diğer girişimlerinizden önce tüm seçeneklerin risk ve yararlarını bilmenize büyük önem vermekteyiz.

Plastik ve rekonstrüktif cerrahide her hastanın problemi, beklentileri, tedavi seçenekleri, riskleri ve sonuçları farklıdır. Bu nedenle bölümümüzde; cerrahlarımızın rehberliğinde, hastanın istekleri doğrultusunda kişiye özel tedavi planlanması ve uygulaması yapmaktayız.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümümüzde yapılan uygulamalar ve cerrahiler;

Botoks, dolgu, PRP, estetik burun ameliyatları, her tür estetik meme cerrahisi, karın germe, Liposuction, göz kapağı estetiği, yüz germe, kulak estetiği, her tür doğumsal anomaliler, yanık ve tümör cerrahisi ile travma cerrahisi şeklindedir.

Ortopedi ve Travmatoloji

ortopediOrtopedi ve Travmatoloji birimi, kas ve iskelet sistemi hastalıkları üzerinde çalışır. Kollar, bacaklar, leğen kemiği bölgesi ve omurga gibi başlıca alanlar ile kemik, kas, damar ve sinirler ilgi alanına girmektedir.

Ortopedi, Kas iskelet sistemimizin doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan fonksiyon ve şekil bozuklukları, sakatlıkları ile ilgilenmekteyken, Travmatoloji ise kas iskelet sistemimizin dışarıdan gelen zorlamalar (trafik kazaları, iş kazaları gibi) ve travma sonrasında ortaya çıkan sakatlıkların tedavisi ile ilgilenmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji bölümümüz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri ile birlikte koordineli olarak çalışmaktadır.

Ortopedi ve Travmatolojinin branşları şunlardır:

 • Pediatrik Ortopedi (çocuk ortopedisi)

 • Dirsek ve Omuz cerrahisi

 • Ayak ve Ayak Bileği cerrahisi

 • Travma cerrahisi

 • Spor yaralanmaları ve Artroskopik cerrahi

Nöroloji

NorolojiNöroloji, Sinir sistemi ve hastalıkları ile ilgilenen tıp dalıdır.

Nörologlar,beyin,omurilik ve çevre sinirlerin rahatsızlıklarının tedâvisi ile ilgilenirler.

Sinir sistemi vücudun idaresinde rol alan, yapısı ve işleyişiyle çok karışık olan bir sistemdir. Bu sistemin incelenmesi, fonksiyonlarının aydınlatılması daha çok son yüzyılda olmuştur.

Elektroensefalografi metodunun, bilgisayarlı beyin tomografisinin ve manyetik rezonans cihazının tıp alanında kullanılmaya başlanması bu ilmin erken teşhis ve yerinde tedâvi imkânlarını arttırmıştır.

Beyni, omuriliği, periferik sinirleri ve kasları ilgilendiren hastalıklar nöroloji biliminin konularıdır.

Ayrıca baş ağrısı yakınmalarıda nöroloji polikliniklerimizde değerlendirilebilmektedir.

Nörolojik Hastalıklar:

 • Baş ağrısı, migren
 • Demans (bunama ve unutkanlık), Alzheimer Hastalığı
 • Epilepsi
 • Parkinson ve hareket bozuklukları
 • Sinir ve kas hastalıkları
 • Nöropatiler (Örn: Diyabetik nöropati)
 • MS ve diğer demyelinizan hastalıklar
 • Serebrovasküler olay (beyin felci)
 • Omurilik hastalıkları
 • Mystenia gravis
 • Ellerde ve ayaklarda karıncalanmalar ve yanmalarla baş gösteren hastalıklar
 • Tremor (titreme)
 • Baş dönmesi teşhis ve tedavisi
 • Yürüme ve denge bozuklukları

Nöroloji Kliniğinde Yapılan Tetkikler:

 • EEG (Büyük, Uyku Uyanıklık)
 • EMG (Büyük)
 • VEP (Vizuel Uyarılmış Potansiyel)

Unutkanlık şikayetleri olan hastalar için de Nörokognitif testler yapılmaktadır.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki, elektrofizyoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

HİZMETLERİMİZUzman ekibimizle size en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz

DOKTORLARIMIZEkibimiz ile tanışın...

Anlaşmalı Kurumlar