Laboratuvar

LaboratuvarLaboratuvar bölümü günümüz araştırmalarını ve yeniliklerini takiben, Biyokimya Testleri, Kan Sayımı, Hematolojik Analizler, Hormon Analizleri, Tümör Belirleyicileri, İmmünoloji, Romatoloji, Mikrobiyoloji ve Seroloji testleri gibi birçok bilinen testi uygulama potansiyeli ile hastanemizde önemli bir yer tutup, halkımızca da son derece güvenilir bulunan Laboratuvarların başında gelmektedir.

Laboratuvarın amacı:

  • Bir tanının onaylanmasına veya reddedilmesine yardımcı olmak,

  • Bazı hastalıkların süresi ve gelişimi hakkında öngörüde bulunmak,

  • Tedavilerin etkinliğini izlemektir.

Laboratuvarımızın, yurt dışında bulunan ülkelerle olan bağlantıları ve iş birliği halinde olması hemen hemen her tür testi çalışabilme ve güvenilir sonuçların zamanında verilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, her konuda ve her türlü test bazında bilgi sahibi olmak ve pratiğini sağlayabilmek Laboratuvarımızı ada çapında en fazla tercih edilen Laboratuvar konumunda tutmaktadır.

Laboratuvarımız, özellikle ülkemizin gelişmekte olan ülkelerden biri olması nedeniyle son zamanlarda popülasyonda (toplumda) daha sık görülen çeşitli kanser türlerinin erken tanısında da çok önemli derecede bilgi verici ve duyarlılığı yüksek tümör belirteç testlerini de çalışmaktadır. Bu kanser türlerinin başında; Prostat Kanseri, Meme Kanseri, Kolon Kanserleri ve Pankreatik kanserler yer almaktadır. Kanser erken teşhisi son derece önemli bir konu olup hastanemiz tarafından ciddiye alınan bir konudur.

*Erken teşhis; Laboratuvar sonuçlarının, Patoloji ve sitoloji bulgularının, Radyoloji ve Klinik bulgularının kombinasyonu ile gerçekleşmektedir.

Bununla birlikte halkımızda, kalıtımsal ( nesilden nesile geçiş ) veya yaşla meydana gelen insülin bozukluklarının yarattığı Şeker Hastalığı ( Diyabet ) çok sık görülmektedir. Bu konuda uzman doktorlarımız ile birlikte Laboratuvarımız çok ciddi bir şekilde çalışıp, güvenilir sonuçların ortaya çıkmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Laboratuvarımızda, hastadan test için örnek alınmasından, sonuçların hasta yararına kullanılmasına kadar her aşamada hasta güvenliği, hasta gizliliği ve beklentileri konularına özen gösterilmektedir. Ulusal ve uluslararası hizmet ve yönetim standartlarının gerektirdiği uygulamalar eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Laboratuvarda kullanılan cihazlar ve test malzemelerinin performansı, analiz süreçlerinin her aşamasında denetlenmektedir. Bu denetimler, laboratuvara özgün kontrol yöntemlerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri (EQAS Sistem Laboratuvarları ) , İngiltere (Bio-Rad) ve Türkiye (KBUDEK) gibi ülkelerin uluslararası iç ve dış kalite kontrol örnekleri ile de yapılmakta ve sonuçlar sertifikalandırılmaktadır. Bu kalite kontrol sistemi sonuçların güvenilirliğini ve sonuçlardaki sapmaları en aza indirgemek için uygulanan Laboratuvar çalışma sisteminde önemli rol oynayan sistemlerdendir.

Laboratuvarımız, KBUDEK, EQAS ve BIO RAD dışında Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi dahilindedir.