Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

cocuk sagligi ve hastaliklariCyprus Central Hospital Hastanesinde 0-18 yaş arası çocuklara hem sağlık kontrolü, hem de tanı, tedavi alanlarında uzman hekim kadrosu ile tıbbi hizmet verilmektedir.

Hastanemizde, doğum öncesi intrauterin hayattan (anne karnı) itibaren izlenmeye başlanan bebekler, doğum sonrası düzenli olarak yapılan aylık kontrollerle mental – motor gelişimleri, beslenmeleri yakından izlenmekte ve aşı takibi de yapılmaktadır.

Doğum sonrasında bebekler hemşirelerimizin gözetiminde emzirme için annelerin yanında 24 saat takip edilir ve uzman çocuk doktorlarımızın kontrolünde doğum sonrası ilk 72 saat içinde yapılması gereken rutin kontrolleri ve tetkikleri yapılmış olarak taburcu edilir.

Hastanemizdeki yeni doğan ünitemizde yeni doğan yoğun bakım ünitesine sevk edilmesi gerekmeyen erken doğum (prematüre bebek), hafif solunum sıkıntılı bebek, çoğul gebelik, diyabetik anne bebeği, iri bebek, anne karnında mekonyum yutmuş bebek, zor doğum bebeğine bakım sağlanmakta, yeni doğan tarama testleri, sarılıklı bebekler için fototerapi tedavileri başarı ile uygulanmaktadır.

Hastanemizin kapsamında hizmet veren polikliniklerimizde çeşitli hastalık yakınmaları ile gelen çocuklarımızın tanı ve tedavisi için gerekli tüm hizmetler verilmektedir. Tanıların kesinleştirilmesi için koordineli olarak biyokimya, mikrobiyoloji, radyoloji laboratuvarlarımızla birlikte çalışılmaktadır.


Takip edilen hastalarımız için ileri tetkik ve yönlendirme gerektiği durumlarda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olan doktorlarımız ilgili dış birimler ile gerekli teması sağlayarak, kardiyoloji, alerji, immünoloji, göğüs hastalıkları, neonatoloji, endoktrinoloji, nöroloji ve diğer pediyatrik dahili ve cerrahi birimlere yönlendirmektedirler.

Yatarak tedavi alması gereken hastalarımız için şefkatli, deneyimli çocuk hemşirelerimizin ve sağlık personelimizin hizmet verdiği yataklı çocuk servisimiz bulunmaktadır.