Op. Dr. Kenan Arifoğlu

Op. Dr. Kenan Arifoğlu

واحد مسئول: جراحی پلاستیک و ترمیمی حرفه: جراحی زیبایی، پلاستیک و ترمیمی تحصیلات:
 • بیمارستان لندن، دانشکده پزشکی، 1984-1981
 • موسسه عالی فناوری ، قبرس، 1981-1984
 • آدانا – دانشکده پزشکی دانشگاه چوکوروا: 1990-1985
 • بیمارستان نومونه آنکارا 2کلینیک جراحی پلاستیک و ترمیمی: 1996-1991
تجربھ کاری:
 • بیمارستان سنترال قبرس، 2002تا به امروز
 • بیمارستان دولتی برھان نالبانتوغلو نیکوزیا ، 2022-1997
 • پلی کلینیک کچی اورن، آنکارا، 1997-1996
 • پلی کلینیک تخصصی تورک اوزو، آنکارا،ترکیه، 1996-1996
عضویت ھای حرفھ ای:
 • عضویت انجمن میکروجراحی ترمیمی، عضویت انجمن پزشکان ترک قبرس استانبول ، نیکوزیا – 1997اکنون
 • عضویت در اتحادیه پزشکان ترک قبرس 1999تا کنون
 • عضو موسس انجمن جراحی پلاستیک ترمیمی و زیبایی ترکیه در قبرس شمالی
 • عضو انجمن جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی ترک قبرس شمالی 2001تا کنون
 • فدراسیون پزشکان حقوق بگیر اروپا
 • نماینده فدراسیون اروپایی پزشکان حقوق بگیر به نمایندگی از انجمن پزشکی ترک قبرس 2018-2010
 • عضو موسس فدراسیون ھای کادر پزشکی ترکیه در اروپا
روزھای کاری:
چھارشنبھ