توموگرافی سه بعدی فک

3d cene tomografisi

توموگرافی سه بعدی فک (توموگرافی دندانی)

در مواردی که ارزیابی دو بعدی کافی نیست، توموگرافی دندانی کمک می کند تا تصویری متشکل از بخش ها و حجم تشکیلات آناتومیک در ناحیه مورد نظر برای تصویربرداری با استفاده از اشعه ایکس به دست آید. با توموگرافی سه بعدی، بیماران در معرض اشعه کمتری قرار می گیرند و برنامه ریزی درمانی را می توان با دقت بیشتری انجام داد.

توموگرافی سه بعدی فک برای چه کسانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

توموگرافی دندان یک روش بسیار قابل اعتماد برای تشخیص بیماری های مختلف دندان و برای برنامه ریزی دقیق درمان است. 

در برنامه ریزی صحیح درمان در بیماران ایمپلنت،

در تشخیص کیست و تومور در استخوان فک،

در بیماران تراموایی مشکوک به شکستگی فک،

در تعیین آسیب ناشی از عفونت به دندان ها و استخوان های فک،

در بیمارانی که نیاز به پیوند استخوان دارند یا از ایمپلنت های دندانی استفاده می کنند،

در تشخیص کانال هایی که با روش های کلاسیک در درمان ریشه یافت نمی شوند،

مواردی که نیاز به عمل دارند، مواردی که نیاز به راهنمایی جراحی است، در بیمارانی که نیاز به برنامه ریزی پروتز دارند،

تصویربرداری از دندان عقل نهفته قبل از کشیدن جراحی و تعیین نزدیکی دندان به عصب،

در تعیین نزدیکی دندان ها به نواحی آناتومیک و سینوس ها قبل از کشیدن دندان،

این روشی معاینه ای است که در افراد مبتلا به مشکلات مفصل فک استفاده می شود.