آزمایشگاه

Laboratuvar

به دنبال تحقیقات و نوآوری های امروزی، بخش آزمایشگاه با پتانسیل استفاده از بسیاری از آزمایشات شناخته شده مانند آزمایشات بیوشیمی، شمارش خون، آنالیزهای خونی، آنالیزهای هورمونی، آشکارسازهای تومور، ایمونولوژی، روماتولوژی، میکروبیولوژی و تست های سرولوژی، جایگاه مهمی در بیمارستان ما دارد. و از نظر مردم بسیار قابل اعتماد است و در اولویت آزمایشگاه ها قرار دارد.

هدف آزمایشگاه؛

کمک به تایید یا رد تشخیص بیماری،

برای پیش بینی طول مدت و پیشرفت برخی از بیماری ها،

نظارت بر اثربخشی درمان ها.

ارتباط و همکاری آزمایشگاه ما با سایر کشورها به ما امکان می دهد تقریباً هر نوع آزمایشی را انجام دهیم و نتایج قابل اعتمادی را به موقع ارائه دهیم. علاوه بر این، داشتن دانش در هر موضوع و بر اساس انواع آزمایشات و توانایی انجام آنها، آزمایشگاه ما را در جایگاه بهترین آزمایشگاه در سراسر جزیره نگه می دارد.

از آنجایی که کشور ما یکی از کشورهای در حال توسعه است، آزمایشگاه ما همچنین آزمایش‌های نشانگر تومور را که در تشخیص زودهنگام انواع سرطان که اخیراً در جمعیت (جامعه) شایع‌ است مطالعه می‌کند. این سرطان ها سرطان پروستات، سرطان سینه، سرطان روده بزرگ و سرطان پانکراس را شامل می شود. تشخیص زودهنگام سرطان یک موضوع بسیار مهم است و توسط بیمارستان ما جدی گرفته می شود.

تشخیص زودهنگام؛ با ترکیب نتایج آزمایشگاهی، یافته های پاتولوژی و سیتولوژی، رادیولوژی و یافته های بالینی محقق می شود.

با این حال، بیماری دیابت ارثی (انتقال نسلی به نسل دیگر) یا اختلالات انسولین که با افزایش سن ایجاد می شود، در مردم ما بسیار شایع است. آزمایشگاه ما به همراه پزشکان متخصص ما بسیار جدی کار کرده و نقش مهمی در ظهور نتایج قابل اعتماد ایفا کرده است.

در آزمایشگاه ما به ایمنی بیمار، محرمانه بودن و انتظارات بیمار در هر مرحله از نمونه برداری از بیمار برای آزمایش تا استفاده از نتایج به نفع بیمار توجه می شود. برنامه های مورد نیاز استانداردهای خدمات و مدیریت ملی و بین المللی به طور کامل اجرا می شوند.

عملکرد دستگاه ها و مواد آزمایشی مورد استفاده در آزمایشگاه در هر مرحله از فرآیندهای تجزیه و تحلیل کننرل می شود. این بازرسی‌ها علاوه بر روش‌های کنترلی خاص آزمایشگاهی، با نمونه‌های کنترل کیفی داخلی و خارجی بین‌المللی از کشورهایی مانند ایالات متحده (EQAS System Laboratories)، انگلستان (Bio-Rad) و ترکیه (KBUDEK) نیز انجام می‌شود. این سیستم کنترل کیفیت یکی از سیستم هایی است که نقش مهمی در سیستم کاری آزمایشگاهی دارد تا قابلیت اطمینان نتایج و انحرافات در نتایج به حداقل برسد.


جدا از KBUDEK، EQAS و BIO RAD، آزمایشگاه ما در سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 بیمارستان مرکز پزشکی فاماگوستا قرار دارد.