شنوایی سنجی

Odyometri

تست شنوایی که به عنوان تست شنوایی سنجی نیز شناخته می شود، میزان صدایی را که می توانید بشنوید اندازه گیری می کند. انجام این آزمایشات توسط شنوایی سنج متخصص بسیار مهم است. اگر شکایات شنیداری دارید، توصیه می شود ابتدا به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید. متخصص گوش و حلق و بینی در صورت لزوم شما را به شنوایی سنجی ارجاع می دهد.

تست شنوایی چگونه انجام می شود؟

ضرورت انجام آزمایش شنوایی توسط پزشک گوش و حلق و بینی (گوش بینی و حلق) تعیین می شود. با این تست ها می توان کم شنوایی در گوش و میزان این کم شنوایی را اندازه گیری کرد. در حین آزمایش که در اتاق عایق صدا انجام می شود، هدستی بر روی فرد قرار می گیرد که تا حد امکان ارتباط با بیرون را قطع می کند. با دادن صداهایی در محدوده فرکانسی مختلف، پاسخ های فرد همراه با استخوان و هدایت هوا ارزیابی می شود. زمانی که فرد صدایی را می شنود، به او گفته می شود که دکمه ریموت در دستش را فشار دهد. صدایی که می شنود می تواند کم، بسیار بلند، نازک یا غلیظ باشد. تست های شنوایی سنجی در آزمایش کم شنوایی در گوش اهمیت زیادی دارند.

انواع تست شنوایی چیست؟

4 نوع مختلف تست شنوایی (تست شنوایی سنجی) وجود دارد. اینها ادیومتری تون خالص، شنوایی سنجی گفتار، تمپانومتری و رفلکس آکوستیک هستند.

شنوایی سنجی صدای خالص

این رایج ترین تست شنوایی است. شنوایی سنجی صدای خالص حداقل بلندی را که هر دو گوش می توانند در فرکانس های مختلف بشنوند تعیین می کند. در یک کابین عایق صدا، صداها از طریق یک گوشی مخصوص به بیمار گوش داده می شود. با کمک دکمه می توان تصور کرد که بیمار این صداها را می شنود یا چقدر می شنود. سطح صدای شنیده شده توسط این تست تعیین می شود. سطح شنوایی راه هوایی و هدایت استخوان در این اندازه گیری تعیین می شود. هدف اصلی اندازه گیری راه هوایی، یافتن سطح آستانه شنوایی است. میزان کم شنوایی را اندازه گیری می کند. کانال استخوان اطلاعات را از گوش داخلی می دهد. در این اندازه گیری؛ حساسیت حسی عصبی فرد تعریف شده است. حساسیت حسی عصبی یا کم شنوایی حسی عصبی را می توان به عنوان مشکل در درک گفتار تعریف کرد، حتی زمانی که حجم گفتار به اندازه کافی بلند است. در نهایت، هنگام انجام شنوایی سنجی صدای خالص، برخی موقعیت ها نیاز به توجه بیشتری دارند. این موقعیت ها عبارتند از:

  • • اگر بیمار شکایتی از وزوز گوش دارد، باید این موضوع را به شنوایی سنج گزارش کند و درخواست کند که صدا با لحن خاصی برای بیمارانی که شکایت وزوز گوش دارند به نام واربل ارسال شود.
  • • بیماران باید دکمه را نه تنها با بلندترین، بلکه با کمترین صدایی که می شنوند فشار دهند.
  • • در صورت وارد كردن هادي صداي هدايت استخواني، تا حد امكان ثابت نگهداشته شود.

شنوایی سنجی گفتار

شنیدن و ارزیابی صدای انسان که وظیفه اصلی گوش است، اساس شنوایی سنجی گفتار را تشکیل می دهد. این تست که عموما در بسیاری از مراکز به عنوان پاسخ به این سوال که تست شنوایی چگونه انجام می شود، بر اساس صدای انسان انجام می شود. وظیفه اصلی شنوایی سنجی گفتار ارزیابی وضعیت این صدا در گوش به عنوان یک محرک، ارائه اطلاعات در مورد عملکرد گوش فرد است. آستانه های تعیین شده برای این آزمون عبارتند از آستانه برداشت گفتار، آستانه تشخیص گفتار، آستانه گوش دادن راحت و سطح تحریک کننده.

آستانه دریافت گفتار میزان بلندی صدا بر اساس توانایی بیمار در شنیدن 50 درصد از کلماتی است که می شنود. بر اساس میانگین لحن خالص، به بیمار 6 کلمه شامل 3 هجا بیش از 10 تا 15 دسی بل داده می شود. هنگامی که بیمار همه چیز را به درستی تکرار می کند، شدت صدا 5 دسی بل کاهش می یابد و یک لیست 3 هجایی متفاوت ارائه می شود. اگر این لیست را به درستی تکرار کند، شدت صدا 5 دسی بل دیگر کاهش می یابد. اگر بیمار 2 خط از 6 کلمه داشته باشد، حجم داده شده در مرحله قبل، نتیجه آستانه دریافت گفتار بیمار را نشان می دهد.

امتیاز تشخیص گفتار بر این اساس است که بیمار لیستی از 25 کلمه تک هجا را تکرار می کند و 25 دسی بل تا 40 دسی بل به نتیجه به دست آمده در آستانه دریافت گفتار اضافه می کند. پاسخ های صحیح در 4 درصد ضرب می شوند و رقم به دست آمده میزان تمایز گفتاری بیمار را تعیین می کند. این میزان در افرادی که مشکل شنوایی ندارند حدود 90 درصد است.

  • راحت ترین سطح، سطح گوش دادن بین آستانه دریافت گفتار و سطح ناراحت کننده است.
  • سطح ناخوشایند نقطه ای است که در آن بیمار از بلندی سطح صدا احساس ناراحتی می کند.

بیماران مبتلا به کم شنوایی رسانایی نمرات SRT و UCL بالایی دارند. با توجه به تست شنوایی سنجی گفتار، مقدار SRT باید برابر با 20dB، مقدار MCL 40-60 دسی بل، مقدار SDS 90-100 درصد، مقدار UCL 100-120 دسی بل در افرادی که مشکل شنوایی ندارند، باشد.

تمپانومتری

در تست تمپانومتری که فشار گوش میانی را اندازه گیری می کند، فشار هوا به مجرای گوش خارجی برای اندازه گیری تحرک گوش میانی و پرده گوش اعمال می شود. با اندازه گیری تحرک در گوش میانی و پرده گوش، اطلاعاتی در مورد عملکرد این ساختارها به دست می آید. اندازه گیری ها با یک پروب قرار داده شده در گوش انجام می شود. این یک آزمایش آسان است که می تواند به راحتی حتی برای نوزادان نیز اعمال شود. در طول آزمایش تمپانومتری، پرده گوش نباید سوراخ شود.

تست های رفلکس آکوستیک

واکنش عضله رکابی در گوش میانی به محرک های صوتی را رفلکس آکوستیک می نامند. اطلاعاتی در مورد مسیرهای شنوایی تا سطح ساقه مغز می دهد. اطلاعات به دست آمده توسط تست شنوایی رفلکس آکوستیک همراه با سایر یافته ها تفسیر می شود و ایده ای در مورد محل وضعیتی که باعث کاهش شنوایی می شود به دست می دهد.

نتایج تست شنوایی چگونه ارزیابی می شود؟

نتایج آزمایش شنوایی توسط شنوایی شناس و پزشک گوش و حلق و بینی ارزیابی می شود. اگر کم شنوایی دارید و شرایطی دارید که نیاز به درمان دارد، باید دوباره با متخصص خود صحبت کنید.

درجات کم شنوایی چیست؟

میزان کم شنوایی یک فرد به صورت خفیف، متوسط، شدید یا شدید درجه بندی می شود. بیایید سطوح این را نشان دهیم:

شنوایی طبیعی:

  • • می توانید صداهایی با شدت 20 دسی بل را بشنوید.

کم شنوایی خفیف:

  • • کم شنوایی در گوش شما با شنوایی بهتر بین 25 تا 39 دسی بل است. شما در پیگیری مکالمات در محیط های پر سر و صدا کمی مشکل دارید.

کم شنوایی متوسط:

  • • کم شنوایی در گوش شما با شنوایی بهتر بین 40 تا 69 دسی بل است. بدون سمعک، پیروی از کلمات گفتاری برای شما دشوار خواهد بود.

کم شنوایی شدید:

  • • کاهش شنوایی در گوش شما با شنوایی بهتر بین 70 تا 89 دسی بل است. سمعک یا ایمپلنت قوی مورد نیاز است.

کم شنوایی شدید:

  • • کم شنوایی در گوش بهتر شما از 90 dBHL شروع می شود. شما نیاز به لب خوانی و/یا زبان اشاره یا استفاده از ایمپلنت دارید.