آسيب شناسي

Pataloji

پاتولوژی که از کلمه یونانی باستان "پاتوس" (بیماری) گرفته شده است. علمی است که با بررسی بافت ها و اندام های بیمار علل بیماری ها را آشکار می کند.

اولین قدم در درمان بیماری ها تشخیص دقیق و سریع است. به همین دلیل آسیب شناسی با بسیاری از شاخه های دیگر پزشکی در ارتباط نزدیک است.

پزشکان ما در بخش پاتولوژی‌به طور فعال در جلسات سرطان سینه، ریه، غدد درون ریز، کبد، دستگاه تناسلی-تناسلی و شوراهای تومور شرکت می کند. علاوه بر این موارد در مجامع سرطان و بیماری های غیر سرطانی پوست به تفصیل مطرح می شود.

در آزمایشگاه آسیب شناسی بیمارستان ما نمونه‌برداری‌های کوچک با منشأ اندام‌های مختلف مانند آندوسکوپی، حنجره‌ای، برونکوسکوپی، پروستات، پستان، دهانه رحم و پوست. مغز استخوان، غدد لنفاوی و بافت های به دست آمده توسط رزکسیون رادیکال بررسی می شوند.