روانپزشکی

psikiyatriدر کلینیک روانپزشکی ما هم افراد سالمی که درخواست مشاوره دارند و هم بیماران ما که به دلیل مشکلات روانی خود می خواهند کمک بگیرند، با رویکرد روانپزشکی معاصر ارزیابی می شوند که انسان را یک مجموعه زیستی-روانی-اجتماعی می بیند.

در کلینیک ما، بیماران سرپایی با تعیین وقت قبلی ویزیت می شوند. در ارزیابی بیماران از روش های تشخیص و طبقه بندی بین المللی پیروی می شود. امکانات آزمایشگاهی گسترده موجود در بیمارستان ما، روش‌های تصویربرداری، به‌ویژه MR و EEG به درستی در تشخیص، برنامه‌ریزی درمان و در حین پیگیری بیماران ما که در کلینیک روانپزشکی ارزیابی می‌شوند، استفاده می‌شوند. در صورت لزوم، مقیاس های روانپزشکی خاص برای اطمینان از تشخیص صحیح و افزایش سود بیماران از درمان آنها استفاده می شود.

ورود بیماری های عمده به حوزه روانپزشکی

 • افسردگی
 • اختلال هراس
 • اختلالات شخصیت
 • اختلالات جنسی
 • مشکلات خانوادگی
 • اختلال وسواس فکری عملی
 • روان‌گسیختگی
 • اختلالات دوقطبی
 • اعتیاد به الکل
 • سوء مصرف مواد
 • اختلالات اشتها
 • اختلالات جسمی شکل
 • اختلالات اضطرابی
 • اختلالات کنترل تکانه
 • استرس امتحان
 • فوبیای اجتماعی
 • اختلالات سازگاری
 • اختلالات تیک
 • روان درمانی فردی
 • ارزیابی های روانشناختی
 • مشاوره کودک و خانواده

خیس کردن رختخواب، مکیدن انگشت شست، حسادت خواهر و برادر

 • تست های شخصیت، تست هوش برای کودکان و تست های رشد

(MMPI، TAT، WISC-R، AGTE،)