بیماری های قفسه سینه

gogus hastaliklari

دپارتمان بیماری های قفسه سینه بخشی است که به تشخیص و درمان بیماری های ریوی و سیستم تنفسی می پردازد.

متخصصان بیماری های قفسه سینه با نشان دادن رویکردی چند رشته ای در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها مانند بیماری های ناشی از عوامل آلرژیک، سرطان ریه و مشکلات تنفسی ایجاد شده در خواب، تشخیص و درمان بیماری ها را انجام می دهند. علاوه بر این، پزشکان بخش گزارش هایی در مورد آزمایشات انجام شده صادر می کنند.

سرطان ریه، آسم، آلرژی، برونشیت، بیماری مزمن انسدادی ریه، ذات الریه، پلورزیا، آپنه خواب، سارکوئیدوز، ترومبوآمبولی ریوی از جمله بیماری هایی هستند که در حوزه درمان گروه بیماری های قفسه سینه قرار می گیرند. برای تشخیص این بیماری ها از تکنیک های تصویربرداری رادیولوژی پیشرفته موجود در بیمارستان ما استفاده می شود. علاوه بر این، بسیاری از روش های تشخیصی مانند تست عملکرد ریوی، اندازه گیری فشار داخل دهانی، تست حجم ریه، تست انتشار، تست برگشت پذیری، تست ظرفیت حیاتی آهسته نیز استفاده می شود.

بسیاری از بیماری ها یی‌وجود دارند که فرد را از انجام فعالیت های روزمره باز می دارند، کیفیت زندگی را کاهش می دهند، باعث ناراحتی می شوند و در دستگاه تنفسی و ریه ها بروز می کنند. بیماری هایی که باعث شکایات فراوانی مانند سرفه، درد کمر و شانه، خس خس سینه، خلط، خروپف، خون همراه با سرفه، ضعف، تعریق که فقط در شب دیده می شود، تب، کاهش اشتها و کاهش وزن در حوزه قفسه سینه می‌شوند. بیماری برخی از این بیماران؛

  • آمبولی ریه
  • سرطان ریه
  • بیماری های آلرژیک ریه
  • سرفه مزمن
  • آسم، برونشکتازی، COPD،
  • پلوریت،
  • پنوموتوراکس،
  • ذات الریه (پنومونی)
  • اعتیاد به سیگار و بیماری های مرتبط با سیگار.