تغذیه و رژیم غذایی

beslenme ve diyet

در بخش تغذیه و رژیم غذایی ما در بیمارستان سنترال قبرس، خدمات تغذیه و رژیم غذایی با هدف افزایش آگاهی در مورد تغذیه سالم در جامعه و حمایت از روند بهبودی بیماران ارائه می شود.

در بخش تغذیه و رژیم غذایی ، تغذیه درمانی مناسب برای بیماری ها (رژیم درمانی در موارد چاقی، سندرم متابولیک، دیابت، نارسایی مزمن کلیه، بیماری های دستگاه گوارش و غیره) انجام می شود. این خدمات در زمینه تغذیه کودک، بزرگسال، سالمند و باردار-شیرده ارائه می شود.

برای بیماران بستری پس از پذیرش بیمار، پزشکان، متخصصان تغذیه و پرستاران به صورت چند رشته ای فعالیت می کنند و برنامه تغذیه مختص بیمار و بیماری توسط متخصص تغذیه در راستای درخواست پزشک معالج برنامه ریزی و اجرا می شود. وضعیت تغذیه بیمار پیگیری می شود و بیمار و یا همراه او در طی مراحل رژیم مطلع می شوند. در صورت لزوم آموزش رژیم غذایی به صورت کتبی و شفاهی در حین ترخیص به بیمار داده می شود.

در بخش تغذیه و رژیم غذایی ،خدمات برنامه ریزی منو نیز ارائه می شود تا اطمینان حاصل شود که کارمندان بیمارستان سنترال قبرس یک رژیم غذایی سالم دارند و در عین حال پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت خدمات غذا و نوشیدنی نیز ارائه می گردد.