Op. Dr. Çağın Zaim

Op. Dr. Çağın Zaim

Department: Cardiac Surgery Profession: Cardiovascular Surgery Education:
 • Ankara University, Faculty of Medicine, 1997-2004
 • Ankara University, Faculty of Medicine, Cardiovascular Surgery, 2005-2011
Professional Experience:
 • Cyprus Central Hospital 2014-Present
 • Dr. Burhan Nalbantoğlu State Hospital 2014-Present
 • Private Kavaklıdere Umut Hospital Specialist Doctor 2013-2014
 • Çankırı State Hospital Specialist Doctor 2011-2013
 • Gülseren Military Training Camp Specialist Doctor 2011
Professional Memberships:
 • Turkish Society of Cardiovascular Surgery
 • National Society for Vascular Surgery,
 • Cyprus Turkish Medical Association
Working Days:
Tuesday

Professional awards, prizes and experiences:     

Medical Specialty Thesis Title and Supervisor:

Off-pump or on-pump coronary-artery bypass grafting (Coronary trial) (Prospective, Randomized, Controlled, Clinical study)

Supervisor Prof. Dr. A. Rüçhan AKAR

Published articles           

 1. ARTICLES PUBLISHED IN INTERNATIONAL REFEREED JOURNALS

A1.Apoptotic vascular smooth muscle cell depletion via BCL2 family of proteins in human ascending aortic aneurysm and dissection. Durdu S, Deniz GC, Balci D, Zaim C, Dogan A, Can A, Akcali KC, Akar AR.Cardiovasc Ther. 2012 Dec;30(6):308-16. Doi: 10.1111/1755-5922.12007.

A2.Off-pump or on-pump coronary-artery bypass grafting at 30 days. Lamy A, Devereaux PJ, Prabhakaran D, Taggart DP, Hu S, Paolasso E, Straka Z, Piegas LS, Akar AR, Jain AR, Noiseux N, Padmanabhan C, Bahamondes JC, Novick RJ, Vaijyanath P, Reddy S, Tao L, Olavegogeascoechea PA, Airan B, Sulling TA, Whitlock RP, Ou Y, Ng J, Chrolavicius S, Yusuf S; CORONARY Investigators.TURKEY (132) - A.R. Akar, S. Aykut Aka, C. Baran, S. Durdu,M. Hidiroglu, D. Kahraman, K. Kaya, E. Sener, V. Sinci, E. Uguz, C. Zaim

N Engl J Med. 2012 Apr 19;366(16):1489-97. doi: 10.1056/NEJMoa1200388. Epub 2012 Mar 26.

A3. Stem cell-mediated cardiovascular repair. Durdu S, Deniz GC, Dogan A, Zaim C, Karadag A, Dastouri MR, Akar AR.Can J Physiol Pharmacol. 2012 Mar;90(3):337-51. doi: 10.1139/y2012-010. Epub 2012 Mar 6. Review.

A4.Effects of preoperative short-term use of atorvastatin on endothelial progenitor cells after coronary surgery: a randomized, controlled trial. Baran Ç, Durdu S, Dalva K, Zaim Ç, Dogan A, Ocakoglu G, Gürman G, Arslan Ö, Akar AR.Stem Cell Rev. 2012 Sep;8(3):963-71. doi: 10.1007/s12015-011-9321-z.

A5.Thrombotic gene polymorphisms and postoperative outcome after coronary artery bypass graft surgery. Emiroglu O, Durdu S, Egin Y, Akar AR, Alakoc YD, Zaim C, Ozyurda U, Akar N.J Cardiothorac Surg. 2011 Sep 28;6:120. doi: 10.1186/1749-8090-6-120.

A6. Mitral kapak yetmezliğinin cerrahi tedavisinde onarım veya replasman secimini etkileyen faktorler ve klinik sonuclar- Clinical outcome and factors affecting surgical decision for repair versus replacement inpatients with mitral regurgitation Akar AR, Durdu S, Zaim C,Baran C, Altin T, Tulunay Kaya C, Kilickap M, Akyurek O, Ozyurda U. Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology 2010

 1. ARTICLES PUBLISHED IN NATIONAL REFEREED JOURNALS

B1.[Clinical outcome and factors affecting surgical decision for repair versus replacement in patients with mitral regurgitation].Akar AR, Durdu S, Zaim C, Baran C, Altin T, Tulunay Kaya C, Kiliçkap M, Akyürek O, Ozyurda U.Anadolu Kardiyol Derg. 2010 Aug;10(4):358-66. doi: 10.5152/akd.2010.096. Turkish.

B2. Kalıcı fibrilasyon surecindeki insan sağ atriyel miyositlerinde apoptotik protein ekspresyonları- Apoptotic protein expressions in human right atrial myocytes with permanent fibrillation. Cubukcuoglu Deniz G, Durdu S, Akar AR, Akyurek N, Akyurek O, Zaim C, Ozyurda U. Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2010

B3. Koroner bakım unitesinde oluşan kardiyak mekanik komplikasyonlar nedir, ne yapılmalıdır? - What are the cardiac mechanical complications seen in coronary care unit, what should be the treatment? Akar AR, Durdu S, Zaim C. Turkiye Klinikleri Journal of Cardiology – Special Topics Koroner Yoğun Bakım Ozel Sayısı 2009.

B4.Travmatik Tip B Diseksiyonunun Perkutan Transfemoral Endovasküler Tedavisi Damar Cer Derg 2008;17(3):148-52 Mustafa Bahadır İNAN, Çağdaş BARAN, Zeynep BAŞTÜZEL EYİLETEN, Çağın ZAİM, Levent YAZICIOĞLU, Bülent KAYA, Ümit ÖZYURDA.

B5. Gelişen Cerrahi Surecte Mitral Kapak Onarımları, Ankara Universitesi Deneyimi. Akar AR, Kılıckap M, Durdu S, Khalil A, Zaim C, Bozdoğan D, Akyurek O, Ozyurda U. Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting- Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 2008 / Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi ISSN: 1301- 5680

B6. Trikuspid Kapak; Gercekten Unutulan Bir Kapak Mı ? İki Merkezin Ortak Sonucları Akar AR, Alhan C, Durdu S, Şenay Ş, Zaim C, Khalil A, Bozdoğan D, Ozyurda Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 2008 / Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi ISSN: 1301- 5680

 1. PAPERS PRESENTED AT INTERNATIONAL CONGRESSES, CONFERENCES, SYMPOSIUMS OR SCIENTIFIC MEETINGS

C1 . Effects of Atorvastatin Pretreatment on Endothelial Progenitor Cells After Coronary Surgery: A Randomized, Controlled Trial (sözlü bildiri sunma) Baran C, Akar AR, Arslan O, Durdu S, Dalva K, Zaim C, Ozyurda U. Room 31, Abstract Book Page: 128, STS 47th Annual Meeting, San Diego, California, USA, 31 Ocak-2 Şubat 2011

C2.Comparative Atrial Gene Expression Profiles of Patients with Degenerative Mitral Regurgitation: Atrial Fibrillation Versus Sinus Rhythm Gunseli Cubukcuoğlu Deniz, Serkan Durdu, Yeşim Doğan Alakoc, Cağın Zaim, Zeynep Ozkeserli, Hakan Gurdal, Hilal Ozdağ, Ahmet Ruchan Akar. International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders: NACD- 2011

C3. Involvement of Bcl-2 Family of Proteins in Vascular Smooth Muscle Cell Apoptosis in Patients with Ascending Aortic Aneurysm and Dissection Serkan Durdu, Gunseli Cubukcuoğlu Deniz , Cağın Zaim, Arın Doğan , Deniz Balcı ,Alp Can, Kamil Can Akcalı, Ahmet Ruchan Akar. International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders: NACD- 2011

C4. Validation of the Euroscore risk model in Turkey (sözlü bildiri) Kurtcephe M, Akar AR, Sener E, Alhan C, Zaim C, Durdu S, Baran C, Kunt A, Senay S, Ozyurda U, Guvenir HA 5th International Clinical Vascular Biology Congress Bafra KKTC, 5-9 Mayıs, 2010 Journal of Vascular Research ISSN: 1018-1172 IDS No: 609QO 2010; 47, 26.

 1. PAPERS AND PRESENTATIONS AT NATIONAL SCIENTIFIC MEETINGS:

D1.Çıkan aort patolojilerinde direk ve greft aracılığı ile aksiller arterin kanülasyonun karşılaştırılması.Serkan Durdu, Çağın Zaim, Ahmet Rüçhan Akar, Bahadır İnan, Mustafa Şırlak, Levent Yazıcıoğlu, Sadık Eryılmaz, Bülent Kaya, Adnan Uysalel Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi/2012

D2. Dejeneratif Ciddi Mitral Yetmezliği Olan Atriyal Fibrilasyonlu ve Sinüs Ritimli Hastaların Atriyal Dokularında Gen İfade Değişimlerinin Genom Ebadında Karşılaştırılması_.Günseli Çubukçuoğlu Deniz, Serkan Durdu, Yeşim Doğan Alakoç, Çağın Zaim, Zeynep Özkeserli, Arın Doğan, Hakan Gürdal, Esra Erdemli, Ahmet Rüçhan Akar_Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi/2012

D3. Triküspit kapak cerrahisinde de vega onarımı ile trikuspid ring anuloplasti uzun dönem klinik sonuçlarının karşılaştırılması.Çağın Zaim, Serkan Durdu, Ahmet Rüçhan Akar, Bahadır İnan, Mustafa Şırlak, Levent Yazıcıoğlu, Sadık Eryılmaz, Bülent Kaya, Adnan Uysalel_Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi/2012

D4.Biventriküler Pace İçin Cerrahi Olarak Yerleştirilen Sol Ventrikül Elektrodunun Orta Dönem Sonuçları Çağdaş Baran, Çağın Zaim, Mustafa Serkan Durdu, Mustafa Bahadır İnan, Mustafa Şırlak, Levent Yazıcıoğlu, Sadık Eryılmaz, Ahmet Rüçhan Akar_Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi/2012

D5.Artmış Ortalama Trombosit Hacminin (MPV) Tromboflebit tedavisindeki önemi Çağın Zaim, Serkan Durdu, Ahmet Rüçhan Akar, Bahadır İnan, Mustafa Şırlak, Levent Yazıcıoğlu, Sadık Eryılmaz, Bülent Kaya, Adnan Uysalel_Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi/2012

D6.Kardiyopulmoner Bypasın Dolaşımdaki Endoteliyal Öncül Hücre Oranlarına Etkisinin Araştırılması. (sözlü bildiri sunma) Baran Ç, Dalva K, Durdu S, Zaim Ç, Topçuoğlu P, Arslan Ö, Akar AR (Genç Araştırıcı Kongre Katılım Bursu ) 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya Türkiye, 3-6 Kasım 2010

D7. Koroner Arter Baypas Cerrahisine Alınan Hastalarda Dolaşımdaki Endoteliyal Öncül Hücre Oranlarının Araştırılması. (sözlü bildiri sunma) Baran Ç, Durdu S, Akar AR, Arslan Ö, Dalva K, Pervin Topçuoğlu P, Zaim Ç, İnan B, Şırlak M, Eyileten Z, Yazıcıoğlu L, Eryılmaz S, Özyurda Ü. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya-Türkiye, 27-31 Ekim 2010

D8. Koroner Arter Baypas Cerrahisine Alınan Hastalarda Dolaşımdaki Endoteliyal Öncül Hücre Oranlarının Araştırılması. (sözlü bildiri sunma) Baran Ç, Durdu S, Akar AR, Arslan Ö, Dalva K, Pervin Topçuoğlu P, Zaim Ç, İnan B, Şırlak M, Eyileten Z, Yazıcıoğlu L, Eryılmaz S, Özyurda Ü 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010

D9. Gelişen Cerrahi Surecte Mitral Kapak Onarımları, Ankara Universitesi Deneyimi. Akar AR, Kılıckap M, Durdu S, Khalil A, Zaim C, Bozdoğan D, Akyurek O, Ozyurda U. Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting- Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 2008 / Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi ISSN: 1301- 5680

D10. Trikuspid Kapak; Gercekten Unutulan Bir Kapak Mı ? İki Merkezin Ortak Sonucları Akar AR, Alhan C, Durdu S, Şenay Ş, Zaim C, Khalil A, Bozdoğan D, Ozyurda U. 2008 Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting- Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 2008 / Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi ISSN: 1301- 5680

D11. Turkoscore: Kalp Ve Damar Cerrahisinde Risk Faktorlerinin Belirlenmesi İcin Veri Madenciliği Sisteminin Geliştirilmesi. Akar AR, Guvenir HA, lhan C, Tunca A, Durdu S, Khalil A, Zaim C, Kurtcephe M. Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting-Turk Kalp veDamar CerrahisiDerneği 10. UlusalKongresi 2008

D12. Sağ atriuma sinus Valsalva rupturunun cerrahi olarak onarımı ve uc yıllık takip: olgu sunumu Akar AR, Eyileten Z, Durdu S, Zaim C, Kılıckap M, Oral D, Ozyurda U. Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting- Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi

Professional trainings, courses and conferences attended           

 1. XIV. Turkish Cardiovascular Surgery Congress, 3-6 November 2016, Antalya.
 2. XIX. European Vascular Course Maastricht Netherland, 2015.
 3. Turkish Society of Cardiovascular Surgery 12th National Congress Antalya, 8-11 November 2012
 4. ESVS Ankara Endovenous Workshop Ankara, 31 October 2011
 5. XV. National Vascular Surgery Congress Antalya, 27-30 October 2011
 6. XII. National Congress of Medical Biology and Genetics Antalya, 27-30 October 2011
 7. Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine and Ankara Atatürk Training and Research Hospital Ankara, 6 September 2011
 8. Cardiology-Cardiovascular Surgery Summit Istanbul, 11-13 March 2011
 9. V. International Congress of Clinical Vascular Biology TRNC, 5-9 May 2010
 10. World Symposium of Cardiovascular Diseases 1st World Symposium on Cardiology and Cardiovascular Diseases TRNC, 9-13 February 2010
 11. Turkish Society of Cardiovascular Surgery 11th National Congress Antalya, 27-31 October 2010
 12. Gaziantep University Turkish Cardiovascular Surgery Society and National Vascular Surgery Society Current Issues Symposium Gaziantep, 1-4 October 2009
 13. XIV. National Vascular Surgery Congress Bodrum, 15-19 May 2009
 14. 1st National Cellular Therapy and Regenerative Medicine Congress, 5 March 2009
 15. Vein Diseases Days in Ankara 2nd Meeting, 31 October-1 November 2007
 16. Antithrombotic Approaches in Cardiology and Cardiovascular Surgery Symposium Ankara, 1 December 2006
 17. Cardiac Anatomy Course Ankara, 24 November 2006
 18. Vein Diseases Days in Ankara 1st Meeting, 5-8 May 2006