Σημείωση: Αυτή η φόρμα που συμπληρώσατε δεν είναι ακριβές ραντεβού. Αφού λάβουμε τις πληροφορίες, θα τις ελέγξουμε από τον βοηθό γιατρό μας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση το συντομότερο δυνατό.

captcharefresh