Σημείωση: Αυτή η φόρμα που συμπληρώσατε δεν είναι ακριβές ραντεβού. Αφού λάβουμε τις πληροφορίες, θα τις ελέγξουμε από τον βοηθό γιατρό μας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση το συντομότερο δυνατό.

Dr. Dt. Sıla Korun

captcharefresh