Οφθαλμολογία

goz sagligi

Το μάτι είναι ένα από τα πιο σημαντικά αισθητήρια όργανα μας. Το 70% της μάθησης γίνεται με το να βλέπεις και δεν μπορεί να γίνει χωρίς να δεις πολλά ζωτικής σημασίας γεγονότα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίνουμε τη δέουσα σημασία στην υγεία των ματιών και των ματιών μας. Στη Μονάδα Οφθαλμικής Υγείας και Νοσημάτων του Κεντρικού Νοσοκομείου Κύπρου παρέχονται όλες οι υπηρεσίες εξωτερικού ιατρείου που σχετίζονται με τα μάτια. Η υγεία δεν παραμελείτε, μείνετε υγιείς. Η λίστα υπηρεσιών της Μονάδας Οφθαλμικής Υγείας και Παθήσεων είναι η εξής

  • Οπτική εξέταση (ελαττώματα αντίδρασης) και Εφαρμογές φακών επαφής

  • Εξέταση γλαυκώματος. Διάγνωση, Θεραπεία και Χειρουργική

  • Εξέταση στραβισμού, παρακολούθηση και θεραπεία

  • Ασθένειες αμφιβληστροειδούς, διάγνωση και παρακολούθηση

  • Παθήσεις κερατοειδούς

  • Οφθαλμικές λοιμώξεις

  • Η μέτρηση της οφθαλμικής διαταραχής, η παρακολούθηση και η θεραπεία γίνονται σε όλα τα παιδιά ξεκινώντας από 6 μηνών.

  • Ασθένειες φακών και θεραπεία (καταρράκτης)