Εσωτερική Ιατρική

dahiliye

Το τμήμα Εσωτερικών Παθήσεων μας είναι η ειδικότητα στην οποία απευθύνονται πρώτα οι ενήλικες ασθενείς.

Η διάγνωση και η θεραπεία πολλών ασθενειών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων χρόνιων ασθενειών όπως ο διαβήτης, η υπέρταση και πολλές ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση, πραγματοποιείται στο τμήμα εσωτερικής ιατρικής.

Οι ασθενείς μας με παράπονα όπως πυρετός, δύσπνοια, πόνος στο στήθος, ναυτία, έμετος, διάρροια και πονοκέφαλος αξιολογούνται κατά κύριο λόγο στο Εξωτερικό Ιατρείο Εσωτερικής Ιατρικής

Γενική εσωτερική ιατρική σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Καθοδηγεί και συγκεντρώνει ασθενείς στο σωστό τμήμα. Εάν ο ασθενής δεν έχει γνωστή παθολογική διάγνωση, συνιστάται να προσέλθει πρώτα στο γενικό παθολογικό εξωτερικό ιατρείο. Το γενικό παθολογικό εξωτερικό ιατρείο είναι εξαιρετικά σημαντικό ως προς την πραγματοποίηση του πρώτου προληπτικού ελέγχου και τη διεύθυνση της σχετικής υποομάδας.

Παράλληλα με την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη της σύγχρονης ιατρικής, το Τμήμα Παθολογίας του Κεντρικού Νοσοκομείου Κύπρου χωρίζεται σε πολλούς υποκλάδους.

Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα γενικής Παθολογίας παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή κατεύθυνση των ασθενών σε υποκλάδους εσωτερικών παθήσεων όπως νεφρολογία, γαστρεντερολογία, αιματολογία, ενδοκρινολογία, ρευματολογία, συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα από διαφορετικούς υποκλάδους και αξιολογώντας τα μαζί.

Οι εσωτερικές παθήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα προβλήματα υγείας των ενηλίκων, στον εμβολιασμό και στη ρύθμιση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται. Συγκεκριμένα, μπορούν να αξιολογηθούν ηλικιωμένοι, άποροι και ασθενείς κατ' οικον. φροντίδας. Οι ασθενείς μας, που αντιμετωπίζουν διαφορετικές ασθένειες καθώς μεγαλώνουν, μπορεί να αντιμετωπίσουν πολλαπλά θεραπευτικά σχήματα. Συγκεκριμένα, μπορούν να τεθούν κανονισμοί σχετικά με το ποιο φάρμακο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ποια δόση για την προστασία του ήπατος και των νεφρών.

Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, παρέχονται εξετάσεις σε εξωτερικά ιατρεία, διάγνωση νοσοκομείων, παρακολούθηση και θεραπείες, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη μονάδα εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της προσέγγισης του αλγόριθμου ασθενών έκτακτης ανάγκης, αξιολογήσεις ασθενών πριν και μετά την επέμβαση, υπηρεσίες συμβουλευτικής σε άλλους κλάδους . Οργανώνονται ξεχωριστά προγράμματα check-up για όλες τις ηλικίες.

Το Εσωτερικό Τμήμα του νοσοκομείου μας παράγει λύσεις στα προβλήματα υγείας των ασθενών στο πλαίσιο μιας πολυεπιστημονικής προσέγγισης σε στενή συνεργασία με όλους τους κλάδους.