Τμήμα Επειγόντων

acil servis

Η Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών του Κεντρικού Νοσοκομείου Κύπρου είναι το τμήμα επειγόντων περιστατικών υγείας που μπορεί να διατηρήσει τα ίδια πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών 24 ώρες την ημέρα.

Κάθε ασθενής που προσέρχεται στην Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας μεταφέρεται στην περιοχή επειγόντων περιστατικών και επισκέπτεται τον ειδικό της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών και τους νοσηλευτές την πρώτη στιγμή και λαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Κατάλληλη εξέταση και αντιμετώπιση του ασθενούς του οποίου η κατάσταση αξιολογείται και αν χρειαστεί καλείται ο οικείος ειδικευόμενος κλάδος μέρα και νύχτα.