Πανοραμική Ακτινογραφία

Panoramik Rontgen

Στο Κεντρικό Νοσοκομείο Κύπρου, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο σύστημα προηγμένης τεχνολογίας, μπορούν να γίνουν πανοραμικές λήψεις, Bitewing, Κεφαλομετρική και Οδοντιατρική Τομογραφία σε δευτερόλεπτα με πολύ χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας, με υψηλή ποιότητα εικόνας. (Sirona Orthophos XG 3D)

Πανοραμική Ακτινογραφία:

Η Πανοραμική Ακτινογραφία είναι η πιο χρησιμοποιούμενη εξέταση στην οδοντιατρική σήμερα. Η Πανοραμική Ακτινογραφία επιτρέπει την προβολή όλων των δοντιών και του οστού της γνάθου στην κάτω και την άνω γνάθο μαζί. Τα πανοραμικά φιλμ ακτίνων Χ βοηθούν στον ταχύτερο και πληρέστερο σχεδιασμό της θεραπείας.