Υπολογιστική Ενδοσκόπηση

endovizyon

Με το Μηχανογραφημένο Σύστημα ενδοβασίας στο νοσοκομείο μας μπορούν να πραγματοποιηθούν εφαρμογές Οισοφαγογαστροδετοσκόπησης, Ρακτοσκόπησης, Ρακτοσιγμοειδοσκόπησης, Κολονοσκόπησης.


Οσοφαγογαστροδιδονοσκόπηση: Είναι η εξέταση του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου με τη βοήθεια συσκευής κάμερας.

Ορθοσκόπηση: Είναι η τελική εξέταση του παχέος εντέρου με τη βοήθεια συσκευής κάμερας.

Ρακτοσιγμοειδοσκόπηση: Είναι η εξέταση της εσωτερικής επιφάνειας του ορθού και του σιγμοειδούς παχέος εντέρου (αριστερό άκρο κόλον) με τη βοήθεια συσκευής κάμερας.


Κολονοσκόπηση: Είναι η εξέταση του παχέος εντέρου με τη βοήθεια συσκευής κάμερας.