Ηλεκτρομυογράφημα

emg

Η επίγνωσή μας για το περιβάλλον και οι αντιδράσεις μας για προσαρμογή στο περιβάλλον μπορεί να είναι μέσω βιοηλεκτρικών διεργασιών.

Μέσω ειδικών υποδοχέων στο περιβάλλον, φυσικοί (φως, θερμότητα, κάψιμο, τσούξιμο, πόνος, επαφή, πίεση κ.λπ.) και χημικοί παράγοντες (ενώσεις που σχηματίζουν γεύση και οσμή) και παράγοντες που δείχνουν την κατάσταση του οργανισμού (θέση, τέντωμα, βαρύτητα, πείνα κ.λπ.) Μετατρέπεται σε ηλεκτρικά σήματα και μεταφέρεται στα σχετικά αισθητήρια νεύρα. Αυτά τα αισθητήρια νεύρα μεταδίδουν το ηλεκτρικό σήμα που λαμβάνουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα μέσω του νωτιαίου μυελού, τα σήματα αξιολογούνται εκεί, σε σύγκριση με αυτά στη μνήμη και γίνονται αντιληπτά ως αίσθηση.

Αυτές οι αισθήσεις που γίνονται αντιληπτές στον οργανισμό καθορίζουν την κατάσταση του οργανισμού έναντι του περιβάλλοντος και οι αντιδράσεις συμβαίνουν στον οργανισμό προκειμένου να προσαρμοστεί στην κατάσταση του περιβάλλοντος.

Η πιο γνωστή απάντηση είναι η κίνηση. Τα ηλεκτρικά σήματα που προέρχονται από τα κύτταρα γεννήτριας που είναι υπεύθυνα για την κίνηση στον εγκέφαλο μεταδίδονται στον νωτιαίο μυελό και στους σχετικούς μύες μέσω των νεύρων που προέρχονται από εκεί.

Μπορούμε να συγκρίνουμε τα νεύρα που μεταδίδουν αυτά τα αισθητήρια και κινητικά σήματα σε τηλεφωνικά καλώδια, όπου ενώνονται χιλιάδες μονωμένα καλώδια.

Η κύρτωση του δακτύλου μας με τον τρόπο που θέλουμε. Εάν επρόκειτο να εξηγηθεί σε γλώσσα υπολογιστή, θα μπορούσε να επιτευχθεί κάνοντας μια υγιή ανταλλαγή πληροφοριών εκατομμυρίων bit ανά δευτερόλεπτο. Για να επιτευχθεί αυτό, το ηλεκτρικό σήμα που διέρχεται από τα νεύρα καλώδια πρέπει να είναι συγκεκριμένης ταχύτητας και ποιότητας, η ροή ηλεκτρικού σήματος από τα νεύρα στους μύες και η ηλεκτρική συμπεριφορά των μυών πρέπει να είναι ορισμένου επιπέδου.

Η ηλεκτροφυσιολογία είναι ο εργαστηριακός κλάδος της νευρολογίας που εξετάζει την ηλεκτρική αγωγιμότητα στα αισθητήρια και κινητικά μονοπάτια μετάδοσης, τις αντανακλαστικές αποκρίσεις σε αυτές τις οδούς, τη μετάδοση ηλεκτρικών σημάτων από τα κινητικά νεύρα στους μύες και την ηλεκτρική συμπεριφορά στους μύες, μετρώντας και Η αξιολόγηση των ηλεκτρικών καταστάσεων αυτών των στοιχείων και η ανίχνευση μη φυσιολογικών ευρημάτων και η αποκάλυψη της Παθολογίας και οι εξετάσεις Ηλεκτρομυογράφημα είναι μία από αυτές τις μεθόδους.

Τι γίνεται στις εξετάσεις Ηλεκτρομυογράφημα;

 • Μέτρηση των ταχυτήτων νευρικής αγωγιμότητας των αισθητήριων νεύρων, των κινητικών νεύρων και των δύο, μέτρηση του αισθητηρίου δυναμικού και του πλάτους του δυναμικού δράσης των μυών
 • (παγιδευτικές νευροπάθειες νευρικές βλάβες) και γενικές (πολυνευροπάθειες)
 • Μέτρηση και χρονική αξιολόγηση του αντανακλαστικού τόξου (H) και των καθυστερημένων κινητικών αποκρίσεων (F), σύγκριση με ετερόπλευρο χέρι ή πόδι
 • Με τη μέθοδο ηλεκτρομυογραφίας με βελόνα, αξιολογούνται οι δραστηριότητες ηρεμίας των μυών, τα δυναμικά της κινητικής μονάδας και τα σχήματα μέγιστης συστολής και ο τραυματισμός των μυών (ασθένειες κινητικών νευρώνων, οσφυοκήλη αυχένα, νευροπάθειες παγίδευσης, τραυματισμοί ή κοψίματα νεύρων) ή ασθένειες των ίδιων των μυών.
 • Αξιολόγηση παθήσεων μυϊκής σύνδεσης νεύρων (myastania gravis, αλλαντίαση – κονσερβοποιημένη νόσος – κ.λπ.) στις οποίες αξιολογείται η ηλεκτρική μετάδοση από τα νεύρα στους μύες.
 • Με αυτόν τον τρόπο, καθορίζονται οι βαθμοί και οι θέσεις αυτών των ασθενειών και ο κλινικός ιατρός ενημερώνεται για αυτό το θέμα και βοηθά στην αξιολόγηση των θεραπευτικών επιλογών.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η Ηλεκτρομυογράφημα εξέταση;

 • Κήλες μέσης και αυχένα
 • Μούδιασμα σε χέρια και πόδια
 • Μούδιασμα και αδυναμία στα χέρια και τα πόδια
 • μούδιασμα στον διαβήτη
 • Μούδιασμα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
 • Μυϊκή απώλεια και συσπάσεις
 • υπερβολική συστολή των μυών
 • Μυϊκοί πόνοι
 • Περιστασιακές κρίσεις αδυναμίας
 • Μείωση της δύναμης, ειδικά αργότερα μέσα στην ημέρα, βλεφαρόπτωση
 • παράλυση του προσώπου
 • Αδυναμία σε ορισμένες μυϊκές ομάδες
 • Κινητικά και αισθητηριακά ελλείμματα λόγω τυχαίων και διεισδυτικών τραυμάτων από πυροβολισμό
 • Κινητικά και αισθητηριακά ελαττώματα λόγω ενέσεων
 • Κινητικά και αισθητηριακά ελαττώματα λόγω δηλητηρίασης και φαρμάκων