Εργαστήριο

Laboratuvar

Ακολουθώντας τις σημερινές έρευνες και καινοτομίες, το εργαστηριακό τμήμα κατέχει σημαντική θέση στο νοσοκομείο μας με τη δυνατότητα εφαρμογής πολλών γνωστών εξετάσεων όπως βιοχημικές εξετάσεις, μετρήσεις αίματος, αιματολογικές αναλύσεις, αναλύσεις ορμονών, ανιχνευτές όγκων, ανοσολογικές, ρευματολογικές, μικροβιολογικές και ορολογικές εξετάσεις. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εργαστηρίων.

Ο σκοπός του εργαστηρίου.

βοηθώντας στην επιβεβαίωση ή απόρριψη μιας διάγνωσης,

Για την πρόβλεψη της διάρκειας και της εξέλιξης ορισμένων ασθενειών,

Για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπειών.

Οι συνδέσεις και η συνεργασία του εργαστηρίου μας με χώρες του εξωτερικού μάς επιτρέπουν να κάνουμε σχεδόν κάθε τύπο δοκιμής και να παρέχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα έγκαιρα. Επιπλέον, η γνώση σε κάθε θέμα και με βάση κάθε είδους τεστ και η δυνατότητα παροχής πρακτικής, διατηρεί το Εργαστήριό μας στη θέση του πιο προτιμώμενου εργαστηρίου σε όλο το νησί.

Δεδομένου ότι η χώρα μας είναι μία από τις αναπτυσσόμενες χώρες, το εργαστήριό μας μελετά και τεστ καρκινικών δεικτών, που είναι πολύ κατατοπιστικά και ιδιαίτερα ευαίσθητα, στην έγκαιρη διάγνωση διαφόρων τύπων καρκίνου, που είναι πιο συχνοί στον πληθυσμό (κοινωνία) πρόσφατα. Στην αρχή αυτών των τύπων καρκίνου. Περιλαμβάνονται οι καρκίνοι του προστάτη, του μαστού, του παχέος εντέρου και του παγκρέατος. Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το νοσοκομείο μας.

*Έγκαιρη διάγνωση. Πραγματοποιείται με το συνδυασμό εργαστηριακών αποτελεσμάτων, Παθολογικών και κυτταρολογικών ευρημάτων, Ακτινολογικών και Κλινικών ευρημάτων.

Ωστόσο, η διαβήτη (διαβήτης) που προκαλείται από κληρονομικές (μετάβαση από γενιά σε γενιά) ή διαταραχές ινσουλίνης που εμφανίζονται με την ηλικία είναι πολύ συχνή στους ανθρώπους μας. Το εργαστήριό μας, μαζί με τους ειδικούς γιατρούς μας, εργάστηκε πολύ σοβαρά και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

Στο εργαστήριό μας, δίνεται προσοχή στην ασφάλεια των ασθενών, την εμπιστευτικότητα και τις προσδοκίες των ασθενών σε κάθε στάδιο, από τη λήψη δειγμάτων από τον ασθενή για έλεγχο έως τη χρήση των αποτελεσμάτων προς όφελος του ασθενούς. Οι εφαρμογές που απαιτούνται από τα εθνικά και διεθνή πρότυπα υπηρεσιών και διαχείρισης εφαρμόζονται πλήρως.

Η απόδοση των συσκευών και των υλικών δοκιμής που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο ελέγχεται σε κάθε στάδιο των διαδικασιών ανάλυσης. Εκτός από τις ειδικές για το εργαστήριο μεθόδους ελέγχου, αυτές οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται επίσης με διεθνή δείγματα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (EQAS System Laboratories), η Αγγλία (Bio-Rad) και η Τουρκία (KBUDEK) και τα αποτελέσματα πιστοποιούνται. Αυτό το σύστημα ποιοτικού ελέγχου είναι ένα από τα συστήματα που παίζει σημαντικό ρόλο στο σύστημα εργαστηριακών εργασιών που εφαρμόζεται για την ελαχιστοποίηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και των αποκλίσεων στα αποτελέσματα.

Εκτός από τα KBUDEK, EQAS και BIO RAD, το εργαστήριό μας βρίσκεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ιατρικού Κέντρου Αμμοχώστου ISO 9001:2015.