Ώρες επισκέψεων

Δευτέρα 7.30 - 23.00

 Τρίτη 7.30 - 23.00

 Τετάρτη 7.30 - 23.00

 Πέμπτη 7.30 - 23.00

 Παρασκευή 7.30 - 23.00

Σάββατο 7.30 - 23.00

Κυριακή 7.30 - 23.00