Δικαιώματα Ασθενούς

Γενική χρήση της υπηρεσίας από τους ασθενείς:

Να επωφελούνται από δραστηριότητες και προληπτικές υπηρεσίες υγείας που στοχεύουν στην προώθηση μιας υγιούς ζωής στο πλαίσιο των αρχών της δικαιοσύνης και της ισότητας,

Πρόσβαση στην υπηρεσία με ισότητα:

Να λαμβάνει υπηρεσία ανεξάρτητα από φυλή, γλώσσα, θρησκεία και αίρεση, φύλο, πολιτικές πεποιθήσεις, φιλοσοφικές πεποιθήσεις και οικονομική και κοινωνική θέση,

Γνωστοποίηση:

Για να μάθετε τι είναι όλα τα είδη υπηρεσιών και ευκαιριών,

Επιλογή και αλλαγή του οργανισμού:

Να επιλέξει και να αλλάξει το ίδρυμα υγείας και να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στο επιλεγμένο ίδρυμα υγείας,

Αναγνώριση, επιλογή και αλλαγή προσωπικού:

Για να μάθετε, να επιλέξετε και να αλλάξετε την ταυτότητα, τα καθήκοντα και τους τίτλους των γιατρών και του λοιπού προσωπικού που θα παρέχει ή θα παρέχει υπηρεσίες υγείας,

Ζητώντας πληροφορίες:

Να ζητήσει κάθε είδους πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, προφορικά και γραπτά,

Μυστικότητα:

Για να λαμβάνετε κάθε είδους υπηρεσίες υγείας σε εμπιστευτικό περιβάλλον,

Συγκατάθεση και άδεια:

Για να λάβετε συγκατάθεση σε ιατρικές παρεμβάσεις και να επωφεληθείτε από την υπηρεσία στο πλαίσιο της συγκατάθεσης,

 Αρνηθείτε και σταματήστε:

Αρνούμενος τη θεραπεία και ζητώντας τη διακοπή της,

Ασφάλεια:

Για να λάβετε υγειονομική περίθαλψη σε ένα ασφαλές περιβάλλον,

Εκπλήρωση θρησκευτικών καθηκόντων:

Να εκπληρώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα εντός των ορίων των δυνατοτήτων της οργάνωσης και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από τη διοίκηση,

Έχοντας σεβασμό:

Σεβασμός, φροντίδα και φροντίδα, χαμογελαστός, ευγενικός, συμπονετικός, για να λάβετε υγειονομική περίθαλψη,

Άνεση:

Να λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας σε ένα περιβάλλον όπου παρέχονται κάθε είδους συνθήκες υγιεινής και εξαλείφονται όλοι οι θόρυβοι και οι ενοχλητικοί παράγοντες,

Επίσκεψη:

Να δέχεται επισκέπτες σύμφωνα με τα θέματα και τις αρχές που καθορίζονται από φορείς και οργανισμούς,

Έχοντας έναν σύντροφο:

Να ζητήσει να έχει συνοδό στα πλαίσια των δυνατοτήτων της νομοθεσίας, υγειονομικών ιδρυμάτων και οργανισμών και εφόσον ο ιατρός το κρίνει σκόπιμο,

Δικαίωμα αίτησης, καταγγελίας και αγωγής:

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους, να κάνουν χρήση πάσης φύσεως αιτήσεων, καταγγελιών και αγωγών στα πλαίσια της νομοθεσίας,

 Συνεχής εξυπηρέτηση:

Για να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες υγείας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο,

Εκφράζοντας σκέψεις:

Έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τη γνώμη τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.