Ακολουθώντας τις Συστάσεις

  • Οι συνοδοί πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες του νοσοκομείου, σε περίπτωση παράβασης, η συνοδευτική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου δεν θα γίνεται αποδεκτή.

  • Οι συνοδοί (εκτός από τις οδηγίες του γιατρού και της νοσοκόμας) δεν πρέπει να κάνουν καμία εφαρμογή για τον ασθενή.

  • Οι σύντροφοι θα πρέπει να διατηρούν τα αντικείμενα και τις προμήθειες του νοσοκομείου τακτοποιημένα και καθαρά. Υπεύθυνος για την κάλυψη της ζημιάς είναι ο σύντροφος/επισκέπτης που καταστρέφει την περιουσία του νοσοκομείου.

  • Για να σας παρέχουμε ένα γαλήνιο περιβάλλον, οι ασθενείς και οι συγγενείς τους. Είναι απαραίτητο να μην μιλάτε δυνατά και να μην κάνετε θόρυβο στο δωμάτιο ασθενών και στους διαδρόμους εξυπηρέτησης. Επιπλέον, οι τηλεοράσεις στα δωμάτιά σας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να μην ενοχλεί τους άλλους.

  • Οι συνοδοί δεν πρέπει να βγάζουν τους ασθενείς τους από το νοσοκομείο ή να αλλάζουν κρεβάτια χωρίς αίτημα του αρμόδιου ιατρού ή νοσηλευτή.

  • Οι σύντροφοι δεν πρέπει να μιλούν δυνατά σε δωμάτια ασθενών και δεν πρέπει να ενοχλούν το προσωπικό και τους άλλους ασθενείς.

  • Οι νοσηλευτές της υπηρεσίας θα πρέπει να ενημερώνονται για την αλλαγή των συνοδών.

  • Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους ασθενείς, οι συνοδοί θα πρέπει να ενημερώνουν τους νοσηλευτές.