Uzm. Psk. Perihan Asenay

Uzm. Psk. Perihan Asenay

Υπεύθυνη μονάδα: Ψυχολογική Συμβουλευτική Beruf: Κλινική ψυχολογία Εκπαίδευση:
  • Yakındoğu Üniversitesi Psikoloji, 2005-2010 (Yüksek Şeref)
  • Yakındoğu Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, 2010-2012
Εμπειρία :
  • Cyprus Central Hospital, 2023- halen
  • Kunter Güven Hastanesi, 2011-2023
  • Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2017- halen
  • Susam Sokağı Anaokulu Çocuk ve Aile Danışmanlığı, 2011-2013
  • YDÜ Psikolojik Danışmanlık Birimi Asistan Psikolog, 2010-2012
  • 19 Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi Gönüllü Hizmet, 2011
Επαγγελματικές Συνδρομές:
  • Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği
  • Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği
Εργάσιμες ημέρες:
Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο