Uzm. Dr. Süreyya Vudalı

Uzm. Dr. Süreyya Vudalı

Υπεύθυνη μονάδα: Ραδιολογία Beruf: Ειδικός Ακτινολόγος Εκπαίδευση:
  • Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Hacettepe, 2004
  • Πανεπιστήμιο Hacettepe Τμήμα Ακτινολογίας - 2011
Εμπειρία :
  • Κεντρικό Νοσοκομείο Κύπρου, 2013 - Ακόμα
Επαγγελματικές Συνδρομές:
  • Τουρκική Ακτινολογική Ένωση
  • Τουρκικός Σύλλογος Μαγνητικού Συντονισμού
  • Τουρκική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας
  • Σύλλογος Ιατρικών Υπερηχογράφων
  • Μαιευτικό Ακτινολογικό Σύλλογο
  • Ιατρικός Σύλλογος Τούρκων Κύπρου
Εργάσιμες ημέρες:
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο

Επαγγελματικά βραβεία, πτυχία και εμπειρίες

- Ειδίκευση στην ιατρική:Αξιολόγηση ασυμπτωματικών ατόμων ως προς τις παραμέτρους μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση με υπολογιστική τομογραφία, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Hacettepe, Τμήμα Ακτινολογίας Ειδίκευση, Άγκυρα-2011
- Για πρώτη φορά στην ΤΔΒΚ παρέμβαση και θεραπεία ασθενούς (οξύ έμφραγμα) με απόφραξη στα αγγεία που ελέγχουν το αναπνευστικό σύστημα του εγκεφάλου με μεθόδους επεμβατικής ακτινολογίας, χωρίς να προκληθεί βλάβη στον ασθενή. Dr. Süreyya Vudalı, Dr. Süha Akpınar, Dr. Bahar Kaymakamzade, As. Dr. Eylem ?)
- Renal Cell Carcinoma Metastasis to Ipsilateral parotid and sunmandibuler Glandsi Report of a Case with Sonoelastographic Findings. (Dr. Mehtap Balaban, Dr. Süreyya Vudalı, Dr. İlkay S. *, Dr. Özlem Ünal, Dr. Ali İpek)

Παρακολούθησε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, σεμινάρια και συνέδρια

1. 1.Hacettepe Üniversitesi Koroner BT Anjiyografi Kursu 1.Haziran.2006 Ankara
2. Türk Göğüs Radyoloji Derneği 11. Yıllık Bilimsel Toplantısı 2-4 Haziran 2007 2007 Ankara
3. Hacettepe Vasküler Olmayan Girişimsel Radyoloji 20. Yıl Girişimsel Radyoloji Sempozyumu 30 Mart-1 Nisan 2007 2007 Ankara
4. 4.TRD Ankara Şubesi Prostat ve Alt Genitoüriner Sistem Radyoloji Kursu 10.Kasım.2007 Ankara
5. Medikal Ultrasonografi Derneği, Genitoüriner Sistem Ultrasonografi Kursu 5-6 Nisan 2008 Ankara
6. 6.TRD Ankara Şubesi Fetal SSS MR-USG ve Fetal Ekokardiyografi Kursu 12.Nisan.2008 Ankara
7. 7.Türk Göğüs Radyoloji Derneği 13. Yıllık Bilimsel Toplantısı 8-9 Mayıs 2009 Ankara
8. 8.2. Multislice IT Kursu 2-3 Mayıs Ankara
9. 9.TRD Ankara Şubesi Non-İnvaziv Kardiyovasküler Görüntüleme Kursu: BT ve MR Anjiyografi 17 Ocak 2009 Ankara
10. Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu 2-3 Mayıs 2009 Ankara
11. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2008 Antalya.
12. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği V. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı 5-8 Mayıs 2010 Kapadokya
13. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2010 Antalya
14. Türk Radyoloji Derneği Radyoloji Yardımcı Hekimler İçin Kış OkullarıAralık 2010 Antalya
15. 15.Türk Radyoloji Derneği Türk Göğüs Radyolojisi Kursu 19 Şubat 2011 Ankara
16. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2011 Antalya
17. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Eğitim Toplantıları, Obstetrik Görüntüleme Sempozyumu 17 Aralık 2011 Ankara
18. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı 24-26 Mayıs 2012 Ankara
19. Medikal Ultrasonografi Derneği, Temel ve İleri Obstetrik Ultrasonografi Kursu 19-20 Mayıs 2012 Ankara
20. 20.Sürekli Tıp Eğitimi için Avrupa Akreditasyon Konseyi (EACCME) sertifikalı İstanbul Karaciğer Görüntüleme Toplantısı 7-10 Nisan 2013 İstanbul
21. Avrupa Tıp ve Biyolojide Ultrason için Dernekler Federasyonu (EFSUMB) Onaylı Kurs, Girişimsel Ultrason Kursu 'Uygulamalı' 27-28 Nisan 2013