Uzm. Dr. Havva Yeşildağlı

Uzm. Dr. Havva Yeşildağlı

Υπεύθυνη μονάδα: Πνευμονολογία Beruf: Παθήσεων Θώρακος Εκπαίδευση:
 • Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Hacettepe
 • Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Ατατούρκ Ασθενειών Θώρακος και Θωρακοχειρουργικής
Εμπειρία :
 • Κεντρικό Νοσοκομείο Κύπρου (επί του παρόντος)
 • Κρατικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου (2018-2020)
 • Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών (2020-2022)
 • Κρατικό Νοσοκομείο Dr.Burhan Nalbantoğlu (επί του παρόντος)
Επαγγελματικές Συνδρομές:
 • Τουρκική Εταιρεία Θώρακα (TTD)
 • Τουρκική Ένωση Αναπνευστικών Πνευμονοπαθειών (TUSAD)
 • Σύλλογος Υγείας και Εντατικής Θεραπείας Πνευμόνων (ΑΣΥΟΔ)
 • Ευρωπαϊκή Αναπνευστική Εταιρεία (ERS)
 • Τουρκικός Ιατρικός Σύλλογος Κύπρου
 • Βραβεία, Πτυχία και Εμπειρίες που ελήφθησαν
Εργάσιμες ημέρες:
Τρίτη

Βραβεία, Πτυχία και Εμπειρίες που ελήφθησαν

1) Öztürk A, Aktaş Z, Yılmaz A, Yeşildağlı H, Memiş L. A case of tracheal leiomyoma misdiagnosed as asthma. Tuberk Toraks. 2016 Dec;64(4):306-309.

2) Kizilgöz D, Yeşildağlı H, Akin Kabalak P, İnal Cengiz T, Yilmaz Ü. Assesment of symptom burden and related factors of patients with lung cancer in a palliative care unit Eurasian Journal of Pulmonology - Volume 21, Issue 2, May-August 2019

3) Havva Yeşildağlı Acil Serviste Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Tanı-Tedavi Yöntemleri ve Acil Servis Cerrahi Müdehaleleri Kitabı 8. Bölüm: sf 69-77

4) Akın Kabalak P, Yeşildağlı H, Kızılgöz D, İnal Cengiz T, Ertürk H, Yılmaz Ü. Akciğer kanserinde hipofiz metastazı: İki olgu eşliğinde Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi 2016.

5) Kızılgöz D, Yılmaz Ü, Yeşildağlı H, Akın Kabalak P, İnal Cengiz T. Bir Üçüncü Basamak Palyatif Bakım Ünitesinde Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Semptom Yükü Ve İlgili Faktörlerin Değerlendirilmesi Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Çeşme İzmir TP 01, 2016.

6)Kızılgöz D, Yeşildağlı H, Akın Kabalak P, İnal Cengiz T, Ertürk H, Karaca M, Yılmaz Ü. Küçük Hücreli Akciğer Kanser Tanılı Olgularda Unilateral Tonsilla Palatina Metastazı,Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Çeşme İzmir

7) Yeşildağlı H, Akın Kabalak P, Kızılgöz D, Önde Üçoluk G, İnal Cengiz T, Yılmaz Ü.
Nadir Bir Olgu; Scimitar Sendromu, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Çeşme İzmir EP 113, 2016.

8) Atikcan Ş, Çimen F, Yeşildağlı H, Düzgün S. Pulmoner Histiositozis X Olgusu Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Çeşme İzmir EP-109, 2016

9) Ertürk A, Taci Hoca N, Uzel Şener M, Yeşildağlı H. Göğüs Duvarında Dev Kitle ile Seyreden Plevral Malign Mezotelyoma Olgusu Yılmaz Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 2017 TEPS-122

10) Yeşildağlı H, Kaya AG, Kılıç C, Erdoğan Y.Akciğer Adenokanseri Tanısı Olan Olguda Nadir Görülen Dalak Metastazı Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 2017 EPS-016

11) Kaymaz D, Candemir İ, Ergün P, Yeşildağlı H, Acar LN, Demirağ F. Nadir Görülen Bir Akciğer Tümörü; T Hücrelerinden Zengin B Hücreli Non Hodgkin Lenfoma Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Çeşme İzmir EP-011, 2017

12) Aktaş z, Yeşildağlı H, Yılmaz A, Çztürk A. Bir Taşta İki Kuş: Tek İşlemde Endobronşiyal Yöntemlerle Tanı Konan ve Tedavi Edilen Olgu Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi,14-18 Mart 2018, Antalya, PS-160

13)Cebeci D, Karasel S, Rıfkı D, Yesildağlı H, Kalfaoglu M. The Effect of Personal Protective Equipment (PPE) and Disinfectants on Skin Health During Covid 19 Pandemia2021 Oct;75(5):361-365. 365.

Επαγγελματική Εκπαίδευση, Μαθήματα και Συνέδρια Παρακολούθησαν

1) Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Kongresi 24-28 Mayıs 2022

2) Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38.Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016

3) Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi 6-10 Nisan 2016

4) Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi 5-9 Nisan 2017

5) Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi 14-17 Ekim 2017

6) Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 14-18 Mart 2018

7) Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Asistan Buluşmaları-1 Toplantısı 30 Haziran-1Temmuz 2018

8) Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22.Yıllık Kongresi 10-14 Nisan 2019

9) Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Temel Yoğun Bakım Kursu 10-11 Ekim 2015

10) T.C.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi

11) Türk Toraks Derneği XVII. Kış Okulu 14-18 Şubat 2018

12) Türk Toraks Derneği XVI Mesleki Gelişim Kursu 14-17 Şubat 2019

13) Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi İntertisyel Akciğer Hastalıkları Olgu Konseyi 14-18 Mart 2018

14) IBM SPSS Statistics Uygulamalı Temel Biyoistatistik Eğitimi uzaktan öğretim programı eğitim sertifikası

15) Uykuder 2021 12. Uyku Bozuklukları Kursu 30 Nisan/1-2 Mayıs 2021

16) Certificate of Continuing Medical Education 15 September 2018 Paris (France)

17) Türk Toraks Derneği 19.Yıllık kongresi Toraks radyolojisi kursu 6 Nisan 2016

18) Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi Uygulamalı Uykuda Solunum Bozuklukları Tanı ve Tedavisi 15 Ekim 2016

19) Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi Trakeal Slikon Stent İmplantasyonu 17 Ekim 2016

20) Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi İleri Solunum Fonksiyon Testleri Kursu 5 Nisan 2017

21) Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma kursu 14 Ekim 2017

22) Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Kursu 18 Kasım 2017