Uzm. Dr. Mehmet Yağlı

Uzm. Dr. Mehmet Yağlı

Görevli Olduğu Birim: Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanlık Alanı: Psikiyatri Eğitim:
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1983-1989
  • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri, 1990-1995
Deneyim:
  • Cyprus Central Hospital, 1996- halen
  • DAÜ sağlık Merkezi ve DAÜ-PDRAM Psikiyatrist, 1997- halen
  • Fransız La Paix, Psikiyatri bölümü (Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi), 1990-1995
Mesleki Üyelikler:
  • Türk Psikiyatri Derneği
  • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği
  • Serbest Çalışan Hekimler Birliği
Çalışma Günleri:
Salı

Mesleki ödül, derece ve deneyimler Yayınlar:

YAĞLI M., YEMİŞÇİOĞLU A., ÇAKMAK D. (1991) İstanbul’da yaşayan Travestilerin sosyo-demografik özellikleri üzerine bir araştırma. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Bölümü, İstanbul.
YAĞLI M., KIRLI S. (1992). KKTC’de intihatr davranışının yaygınlığı, yıllara göre dağılımı ve özellikleri, Ulusal Psikiyatri Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Ankara.
YAĞLI M., KIRLI S., ERKİCİ A. (1192). KKTC’de İntihar kriz Dergisi 1992

Uzmanlık Tezi:
YAĞLI M. (1994). KKTC’de Ruhsal Bozuklukların yaygınlığı ile ilgili epidemiyolojik bir çalışma, İstanbul.

Aktiviteler:

▪ Yenidüzen Gazetesinde toplumun ruhsal konularda bilinçlendirilmesi amacı ile 1998 -2000 ve 2006-2008 yılları arası haftalık mesleki yazarlık.
▪ DAÜ TV ve Devlettelevizyonu BRT’de gençlik, öğrenci sorunları, insan ilişkileri ile ilgili haftada bir yayınlanan televizyon programı hazırlayıp sunma.
▪ Özel Eğitim Vakfı, Disleksi Derneği, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı gibi sosyal kurumlarda kurucu vakıf üyeliği.
▪ DAÜ PDRAM bünyesinde düzenlenen çeşitli konferans ve panellerde konuşmacılık.
▪ DAÜ Hukuk Fakültesinde Adli Tıp dersleri.
▪ ‘Çağdaş Yaşam ve Trafik Sempozyumu’ 2-7 Mart, 2005- Lefkoşa Bilim Kurulu Üyeliği.
▪ Anafartalar Lisesi Bilim Günleri, Konferans, konuşmacı. 1997- Girne.
▪ Kıbrıs Sanat Derneği Çocuk Kulübü, Konferans, konuşmacı, 2 Haziran, 1997- Mağusa.
▪ Gazimağusa Çocuk Festivali, Konferans, konuşmacı, Mektup yazma yarışması, jüri başkanı, festival komite üyesi, 17 Mayıs-1 Haziran, 2000- Mağusa
▪ Kale LEO Kulübü, Konferans, konuşmacı, 2001-Mağusa.
▪ Gazimağusa Çocuk Festivali, Mektup yazma yarışması, jüri başkanı, 4 Nisan, 2003- Mağusa
▪ Çağdaş Yaşam ve Trafik Sempozyumu Bilim Kurulu üyesi, 2-4 Mart, 2005- Lefkoşa.
▪ Trafik Kazalarını Önleyelim, Konferans, konuşmacı, YDÜ İletişim Fakültesi, 20 Nisan, 2005- Lefkoşa.
▪ Ahmet Sami Topcan Hakem Gözlemci Eğitim Semineri, Konferans, konuşmacı, 11-13 Ekim, 2005- Lefkoşa.
▪ 14. Gazimağusa Çocuk Festivali, Konferans, konuşmacı, Mektup yazma yarışması jüri başkanı, 22 Mayıs-1 Haziran, 2006- Mağusa

Katıldığı mesleki egitimler, kurslar ve konferanslar

1. Akdeniz Üniversitesi 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, katılımcı, 6-9 Kasım, 1991-Antalya.
2. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Gazi Psikiyatri Günleri 111, Psikiyatrik Olgularda Tedaviye Direnç, Nüks, Relaps Sorunları ve Tedavi Yaklaşımı, katılımcı, 8-11 Nisan, 1999- Antalya
3. 8. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, dinleyici, 28-29 Mayıs, 2001-Girne
4. Çocuklarda Cinsel Eğitim, Panel, Konuşmacı (Fergün Kırlı, Emirali Evcimen, Dr. Mehmet Yağlı), 28 Mayıs, 2001- Mağusa.
5. Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Toplumunun Varoluş Mücadelesi, Panel, konuşmacı, 24 Aralık, 2001- Lefkoşa.
6. Çağdaş Kentler ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, 6-8 Şubat, 2002- Lefkoşa.
7. Yerel Yönetimlerde kadın ve kadınların yönetime katılımı, atölye çalışması(Çağdaş Kentler ve Yerel Yönetimler Sempozyumu), 6 Şubat, 2022- Lefkoşa.
8. In appreciation of all your support for the 2003-2004 Orientation Program EMU.2003-Mağusa.
9. In appreciation of all your support for the 2004-2005 Orientation Program EMU.2004-Mağusa.
10. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, katılımcı. 28 Eylül-4 Ekim, 2004- Kuşadası.
11. In appreciation of all your support for the 2005-2006 Orientation Program EMU.2005-Mağusa.
12. Nadir Çocuk Yurdunda yaşam, Yabancı Diller Okulu SPIKE, konferans, konuşmacı, 9 Mart, 2005- Mağusa
13. Gazi Psikiyatri Günleri, İnteraktif Kongre, katılımcı, 5-9 Nisan, 2006- Mağusa.
14. Üniversite Gençliğinin Psikolojik Sorunları, Konferans, konuşmacı, 7 Aralık, 2007- Mağusa.