Op. Dr. Çağın Zaim

Op. Dr. Çağın Zaim

Görevli Olduğu Birim: Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Alanı: Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim:
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997-2004
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi, 2005-2011
Deneyim:
  • Cyprus Central Hospital 2014- halen
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 2014-Halen
  • Özel Kavaklıdere Umut Hastanesi Uzman Hekim 2013-2014
  • Çankırı Devlet Hastanesi Uzman Hekim 2011-2013
  • Gülseren Askeri Eğitim Kışlası Uzman Hekim 2011
Mesleki Üyelikler:
  • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
  • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
  • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği
Çalışma Günleri:
Salı

Mesleki ödül, derece ve deneyimler

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİ OFF/ON-PUMP REVASKÜLARİZASYON ÇALIŞMASI (CORONARY TRIAL) (Prospektif, Randomize, Kontrollü, Klinik çalışma)
DANIŞMAN Prof. Dr. A. Rüçhan AKAR

Eserleri

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A1.Apoptotic vascular smooth muscle cell depletion via BCL2 family of proteins in human ascending aortic aneurysm and dissection. Durdu S, Deniz GC, Balci D, Zaim C, Dogan A, Can A, Akcali KC, Akar AR.Cardiovasc Ther. 2012 Dec;30(6):308-16. Doi: 10.1111/1755-5922.12007.
A2.Off-pump or on-pump coronary-artery bypass grafting at 30 days. Lamy A, Devereaux PJ, Prabhakaran D, Taggart DP, Hu S, Paolasso E, Straka Z, Piegas LS, Akar AR, Jain AR, Noiseux N, Padmanabhan C, Bahamondes JC, Novick RJ, Vaijyanath P, Reddy S, Tao L, Olavegogeascoechea PA, Airan B, Sulling TA, Whitlock RP, Ou Y, Ng J, Chrolavicius S, Yusuf S; CORONARY Investigators.TURKEY (132) - A.R. Akar, S. Aykut Aka, C. Baran, S. Durdu,M. Hidiroglu, D. Kahraman, K. Kaya, E. Sener, V. Sinci, E. Uguz, C. Zaim
N Engl J Med. 2012 Apr 19;366(16):1489-97. doi: 10.1056/NEJMoa1200388. Epub 2012 Mar 26.
A3. Stem cell mediated cardiovascular repair. Durdu S, Deniz GC, Dogan A, Zaim C, Karadag A, Dastouri MR, Akar AR.Can J Physiol Pharmacol. 2012 Mar;90(3):337-51. doi: 10.1139/y2012-010. Epub 2012 Mar 6. Review.
A4.Effects of preoperative short term use of atorvastatin on endothelial progenitor cells after coronary surgery: a randomized, controlled trial. Baran Ç, Durdu S, Dalva K, Zaim Ç, Dogan A, Ocakoglu G, Gürman G, Arslan Ö, Akar AR.Stem Cell Rev. 2012 Sep;8(3):963-71. doi: 10.1007/s12015-011-9321-z.
A5.Thrombotic gene polymorphisms and postoperative outcome after coronary artery bypass graft surgery. Emiroglu O, Durdu S, Egin Y, Akar AR, Alakoc YD, Zaim C, Ozyurda U, Akar N.J Cardiothorac Surg. 2011 Sep 28;6:120. doi: 10.1186/1749-8090-6-120.
A6. Mitral kapak yetmezliğinin cerrahi tedavisinde onarım veya replasman secimini etkileyen faktorler ve klinik sonuclar- Clinical outcome and factors affecting surgical decision for repair versus replacement inpatients with mitral regurgitation Akar AR, Durdu S, Zaim C,Baran C, Altin T, Tulunay Kaya C, Kilickap M, Akyurek O, Ozyurda U. Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology 2010

B. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

B1.[Clinical outcome and factors affecting surgical decision for repair versus replacement in patients with mitral regurgitation].Akar AR, Durdu S, Zaim C, Baran C, Altin T, Tulunay Kaya C, Kiliçkap M, Akyürek O, Ozyurda U.Anadolu Kardiyol Derg. 2010 Aug;10(4):358-66. doi: 10.5152/akd.2010.096. Turkish.
B2. Kalıcı fibrilasyon surecindeki insan sağ atriyel miyositlerinde apoptotik protein ekspresyonları- Apoptotic protein expressions in human right atrial myocytes with permanent fibrillation. Cubukcuoglu Deniz G, Durdu S, Akar AR, Akyurek N, Akyurek O, Zaim C, Ozyurda U. Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2010
B3. Koroner bakım unitesinde oluşan kardiyak mekanik komplikasyonlar nedir, ne yapılmalıdır? - What are the cardiac mechanical complications seen in coronary care unit, what should be the treatment? Akar AR, Durdu S, Zaim C. Turkiye Klinikleri Journal of Cardiology – Special Topics Koroner Yoğun Bakım Ozel Sayısı 2009.
B4.Travmatik Tip B Diseksiyonunun Perkutan Transfemoral Endovasküler Tedavisi Damar Cer Derg 2008;17(3):148-52 Mustafa Bahadır İNAN, Çağdaş BARAN, Zeynep BAŞTÜZEL EYİLETEN, Çağın ZAİM, Levent YAZICIOĞLU, Bülent KAYA, Ümit ÖZYURDA.
B5. Gelişen Cerrahi Surecte Mitral Kapak Onarımları, Ankara Universitesi Deneyimi. Akar AR, Kılıckap M, Durdu S, Khalil A, Zaim C, Bozdoğan D, Akyurek O, Ozyurda U. Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting- Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 2008 / Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi ISSN: 1301- 5680
B6. Trikuspid Kapak; Gercekten Unutulan Bir Kapak Mı ? İki Merkezin Ortak Sonucları Akar AR, Alhan C, Durdu S, Şenay Ş, Zaim C, Khalil A, Bozdoğan D, Ozyurda Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 2008 / Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi ISSN: 1301- 5680

C. ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM veya BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

C1 . Effects of Atorvastatin Pretreatment on Endothelial Progenitor Cells After Coronary Surgery: A Randomized, Controlled Trial (sözlü bildiri sunma) Baran C, Akar AR, Arslan O, Durdu S, Dalva K, Zaim C, Ozyurda U. Room 31, Abstract Book Page: 128, STS 47th Annual Meeting, San Diego, California, USA, 31 Ocak-2 Şubat 2011
C2.Comparative Atrial Gene Expression Profiles of Patients with Degenerative Mitral Regurgitation: Atrial Fibrillation Versus Sinus Rhythm Gunseli Cubukcuoğlu Deniz, Serkan Durdu, Yeşim Doğan Alakoc, Cağın Zaim, Zeynep Ozkeserli, Hakan Gurdal, Hilal Ozdağ, Ahmet Ruchan Akar. International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders: NACD- 2011
C3. Involvement of Bcl-2 Family of Proteins in Vascular Smooth Muscle Cell Apoptosis in Patients with Ascending Aortic Aneurysm and Dissection Serkan Durdu, Gunseli Cubukcuoğlu Deniz , Cağın Zaim, Arın Doğan , Deniz Balcı ,Alp Can, Kamil Can Akcalı, Ahmet Ruchan Akar. International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders: NACD- 2011
C4. Validation of the Euroscore risk model in Turkey (sözlü bildiri) Kurtcephe M, Akar AR, Sener E, Alhan C, Zaim C, Durdu S, Baran C, Kunt A, Senay S, Ozyurda U, Guvenir HA 5th International Clinical Vascular Biology Congress Bafra KKTC, 5-9 Mayıs, 2010 Journal of Vascular Research ISSN: 1018-1172 IDS No: 609QO 2010; 47, 26.

D.ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ ve SUNUMLAR:

D1.Çıkan aort patolojilerinde direk ve greft aracılığı ile aksiller arterin kanülasyonun karşılaştırılması.Serkan Durdu, Çağın Zaim, Ahmet Rüçhan Akar, Bahadır İnan, Mustafa Şırlak, Levent Yazıcıoğlu, Sadık Eryılmaz, Bülent Kaya, Adnan Uysalel Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi/2012
D2. Dejeneratif Ciddi Mitral Yetmezliği Olan Atriyal Fibrilasyonlu ve Sinüs Ritimli Hastaların Atriyal Dokularında Gen İfade Değişimlerinin Genom Ebadında Karşılaştırılması_.Günseli Çubukçuoğlu Deniz, Serkan Durdu, Yeşim Doğan Alakoç, Çağın Zaim, Zeynep Özkeserli, Arın Doğan, Hakan Gürdal, Esra Erdemli, Ahmet Rüçhan Akar_Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi/2012
D3. Triküspit kapak cerrahisinde de vega onarımı ile trikuspid ring anuloplasti uzun dönem klinik sonuçlarının karşılaştırılması.Çağın Zaim, Serkan Durdu, Ahmet Rüçhan Akar, Bahadır İnan, Mustafa Şırlak, Levent Yazıcıoğlu, Sadık Eryılmaz, Bülent Kaya, Adnan Uysalel_Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi/2012
D4.Biventriküler Pace İçin Cerrahi Olarak Yerleştirilen Sol Ventrikül Elektrodunun Orta Dönem Sonuçları Çağdaş Baran, Çağın Zaim, Mustafa Serkan Durdu, Mustafa Bahadır İnan, Mustafa Şırlak, Levent Yazıcıoğlu, Sadık Eryılmaz, Ahmet Rüçhan Akar_Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi/2012
D5.Artmış Ortalama Trombosit Hacminin (MPV) Tromboflebit tedavisindeki önemi Çağın Zaim, Serkan Durdu, Ahmet Rüçhan Akar, Bahadır İnan, Mustafa Şırlak, Levent Yazıcıoğlu, Sadık Eryılmaz, Bülent Kaya, Adnan Uysalel_Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi/2012
D6.Kardiyopulmoner Bypasın Dolaşımdaki Endoteliyal Öncül Hücre Oranlarına Etkisinin Araştırılması. (sözlü bildiri sunma) Baran Ç, Dalva K, Durdu S, Zaim Ç, Topçuoğlu P, Arslan Ö, Akar AR (Genç Araştırıcı Kongre Katılım Bursu ) 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya Türkiye, 3-6 Kasım 2010
D7. Koroner Arter Baypas Cerrahisine Alınan Hastalarda Dolaşımdaki Endoteliyal Öncül Hücre Oranlarının Araştırılması. (sözlü bildiri sunma) Baran Ç, Durdu S, Akar AR, Arslan Ö, Dalva K, Pervin Topçuoğlu P, Zaim Ç, İnan B, Şırlak M, Eyileten Z, Yazıcıoğlu L, Eryılmaz S, Özyurda Ü. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya-Türkiye, 27-31 Ekim 2010
D8. Koroner Arter Baypas Cerrahisine Alınan Hastalarda Dolaşımdaki Endoteliyal Öncül Hücre Oranlarının Araştırılması. (sözlü bildiri sunma) Baran Ç, Durdu S, Akar AR, Arslan Ö, Dalva K, Pervin Topçuoğlu P, Zaim Ç, İnan B, Şırlak M, Eyileten Z, Yazıcıoğlu L, Eryılmaz S, Özyurda Ü 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010
D9. Gelişen Cerrahi Surecte Mitral Kapak Onarımları, Ankara Universitesi Deneyimi. Akar AR, Kılıckap M, Durdu S, Khalil A, Zaim C, Bozdoğan D, Akyurek O, Ozyurda U. Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting- Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 2008 / Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi ISSN: 1301- 5680
D10. Trikuspid Kapak; Gercekten Unutulan Bir Kapak Mı ? İki Merkezin Ortak Sonucları Akar AR, Alhan C, Durdu S, Şenay Ş, Zaim C, Khalil A, Bozdoğan D, Ozyurda U. 2008 Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting- Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 2008 / Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi ISSN: 1301- 5680
D11. Turkoscore: Kalp Ve Damar Cerrahisinde Risk Faktorlerinin Belirlenmesi İcin Veri Madenciliği Sisteminin Geliştirilmesi. Akar AR, Guvenir HA, lhan C, Tunca A, Durdu S, Khalil A, Zaim C, Kurtcephe M. Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting-Turk Kalp veDamar CerrahisiDerneği 10. UlusalKongresi 2008
D12. Sağ atriuma sinus Valsalva rupturunun cerrahi olarak onarımı ve uc yıllık takip: olgu sunumu Akar AR, Eyileten Z, Durdu S, Zaim C, Kılıckap M, Oral D, Ozyurda U. Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting- Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi

Katıldığı mesleki eğitimler, kurslar ve konferanslar

1. XIV. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 2016, Antalya.
2. XIX. European Vascular Course Maastricht Netherland, 2015.
3. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Antalya, 8-11 Kasım 2012
4. ESVS Ankara Endovenöz Workshop Ankara, 31 Ekim 2011
5. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya, 27-30 Ekim 2011
6. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Antalya, 27-30 Ekim 2011
7. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara, 6 Eylül 2011
8. Kardiyoloji- Kalp Damar Cerrahisi Zirvesi İstanbul, 11-13 Mart 2011
9. V. Uluslar arası Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi KKTC, 5-9 Mayıs 2010
10. World Symposium of Cardiovascular Diseases 1.Dünya Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Hastalıklar Sempozyumu KKTC , 9-13 Şubat 2010
11. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi Antalya, 27-31 Ekim 2010
12. Gaziantep Üniversitesi Türk Kalp Damar Cerrahisi, Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Güncel Konular Sempozyumu Gaziantep, 1-4 Ekim 2009
13. XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Bodrum, 15-19 mayıs 2009
14. 1. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, 5 Mart 2009
15. Ven Hastalıkları Ankara Günleri 2. Toplantısı, 31 Ekim-1 Kasım 2007
16. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Antitrombotik Yaklaşımlar Sempozyumu Ankara,1 Aralık 2006
17. Kardiyak Anatomi Kursu Ankara, 24 Kasım 2006
18. Ven Hastalıkları Ankara Günleri 1. Toplantısı, 5-8 Mayıs 2006