Çağrı Hattı

Telefon: +90 (392) 366 50 85

Whatsapp: +90 (533) 874 55 62

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08:00 - 18:00

Cumartesi: 08:00 - 14:00

7 24
Acil Servis

Acil Servisimiz 7 gün 24 saat hizmetinizde!

Poliklinik

24

Teşhis Bölümü

23

Çalışan Sayısı

170 +

Mutlu Hasta

300000 +

Ziyaret Saatleri

Tüm günler, saat 07:30 ~ 23:00 arasında ziyaret işlemleri yapılabilmektedir.

Refakat Kuralları

  • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdır, ihlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

  • Refakatçiler (hekim ve hemşire yönlendirmesi dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

  • Refakatçiler hastaneye ait eşyalar ile malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi / ziyaretçi, zararı karşılamakla sorumludur.

  • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanabilmesi için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekmektedir.

  • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.

  • Refakatçiler hasta odalarında yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidirler.

  • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilmelidir.

  • Hastalar ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman, refakatçilerin hemşirelere haber vermeleri gerekmektedir.

Hasta Sorumlulukları

Bilgi Verme

Hastalarımız dosyaları açılırken kimliklerini doğru ibraz etmek durumundadır. Hasta ve/veya yakınları, tıbbi hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür.

Önerilere Uyma

Hastalarımız ve/veya yakınları, tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Durumu

Hastalarımız ve/veya yakınları, doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

Hastalarımız ve/veya yakınları, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

Bu kurallar:

Saygı Gösterme

Hastalarımız ve/veya yakınları, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol

Hastalarımız ve/veya yakınları, enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

Ödeme Sorumluluğu

Hastalarımız ve/veya yakınları, tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

Hasta Ziyaretçisi

Hastalarımız ve/veya yakınlarının, aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etme, ziyaretçiler tarafından yiyecek, içecek getirmeme, hastane ziyaret saatlerine uyma ve ziyaretleri kısa süreli tutma sorumluluğu vardır.

 

Hasta Hakları

Hastaların hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirilme:

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli tanıma seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

Bilgi isteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi, sözlü ve yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Rıza ve izin:

Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık görme:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli, sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık:

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen husus ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

Düşünce belirtme:

Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye hakları vardır.

HİZMETLERİMİZUzman ekibimizle size en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz

DOKTORLARIMIZEkibimiz ile tanışın...

Anlaşmalı Kurumlar